Jste závislí na partnerovi?

fashion

Každý z nás by chtěl mít fungující vztah, ve kterém si s partnerem perfektně rozumí a který by mu okolí závidělo. Realita je bohužel jiná, málokterý vztah se nemusí potýkat s různými problémy, ať už je to žárlivost, nevěra, špatná komunikace, či mnoho dalšího. Jednou z komplikací zdravého partnerského vztahu je přílišná závislost jednoho z partnerů na druhém, na kterou se zaměříme v tomto článku.


Při vyslovení pojmu závislost se každému nejspíše jako první vybaví alkoholismus, závislost na drogách a jiných omamných látkách, automatech apod. Specifickým druhem je pak závislost na partnerovi, která se týká žen i mužů a nejčastěji má emoční charakter. Příčinou závislosti na partnerovi je neustálá obava z rozchodu a následné samoty, touha po dokonalém vztahu. Proto mnohdy jeden z partnerů upozaďuje své potřeby na úkor tužeb toho druhého, snaží se být jakýmsi ideálem, což vede k zapření vlastní identity. Někomu by mohlo být označení závislost proti mysli, ale uvědomme si následující: stejně jako je feťák závislý na své droze, tak můžeme být závislí na partnerovi. Narkoman vyžaduje postupem času stále větší dávky drogy, partner se stále více přizpůsobuje svému protějšku. A stejné znaky najdeme i v četnosti užívání drog a nutkání trávit čím dál více času s partnerem. Společných znaků bychom mohli najít nepřeberné množství, my jsme vybrali pouze ty nejzákladnější, abychom poukázali na závažnost problému.


Na partnerovi můžeme být závislí také po sexuální, existenční a finanční stránce. Mnoho žen spoléhá na materiální zajištění, které jim partner dopřává a neumí se z jeho područí vymanit, což je špatně. Žádný vztah by neměl být založen na nerovnoprávnosti, a ačkoli je jeden z partnerů živitelem rodiny, neměla by být upírána určitá osobní a finanční svoboda ani tomu druhému.


Jak se projevuje emoční závislost? Nejčastějším a nejzřejmějším projevem je postupná izolace od okolí, přátel a případně také rodiny. Závislý člověk se chce natolik zavděčit partnerovi, že se dobrovolně vzdá svých zálib a koníčků. Kromě toho dochází i k zapření vlastních názorů a přejímání postojů partnera za své. Mnohdy se závislý natolik zaměřuje na potřeby partnera, že si ani neuvědomí postupnou ztrátu vlastní identity. Dalším projevem citové závislosti je neustála potřeba kontrolovat partnera, být v nepřetržitém kontaktu, vědět o každém jeho pohybu. Toto jednání je bezděčné, není (až na výjimky) vedeno žárlivostí, ale spíše smutkem a pocitem osamění, touze po společně tráveném čase. Z psychologického hlediska může být příčinou takového chování určitý přenos návyků z dětství, kdy jedinec pochází z nefunkční rodiny a přejímá názor, že láska a určitá volnost nemůžou společně fungovat. O citové/emoční závislosti můžeme hovořit i v případě, kdy jeden z partnerů úmyslně udržuje svůj protějšek na sobě závislým. Ať už je důvodem pocit důležitosti, ukojení touhy po péči o druhého či cokoli jiného, nelze na to pohlížet kladně – i zde se jedná o problém, který je potřeba řešit.


Můžeme předcházet závislosti na partnerovi? Ano, i zde máme jisté možnosti, jak se tomuto fungování ve vztahu vyhnout. Důležitou roli hraje komunikace, umět si prosadit své názory a ponechat si jistý osobní prostor. Hovořit s partnerem o svých pocitech je zásadní, muž ani žena by se ve vztahu neměli cítit svázaně.


Je možné se zbavit závislosti na partnerovi? Naskýtá se celá řada řešení, každý vztah je ryze individuální. Všeobecně doporučujeme snažit se předcházet vzniku závislosti. V případě, kdy už se s ní ve vztahu potýkáte, je podstatné si uvědomit, že se jedná o problém. Jedním z kroků v boji proti emoční závislosti na partnerovi může být určitá pauza, kterou si oba dopřejete, abyste si utřídili své myšlenky a pocity.  Dále je vhodné vybočit ze zažitého stereotypu, např. navštívit nová místa, zvolit jinou cestu do práce apod. Přestaňte se na chvíli zaobírat pocity partnera a zaměřte se na sebe, začněte prosazovat své názory, partnerovi nic nenuťte a nenechte se do ničeho nutit od něj. Obnovte kontakt se starými přáteli a hledejte si nové kamarády, podnikejte společné výlety, večere apod.


Jestliže se vám přes všechny snahy nedaří závislost na partnerovi zvládnout, nebojte se obrátit na psychologa. Závislost může pramenit z různých psychických problémů, které nedokážete sami odhalit a bojovat s nimi. S odbornou pomocí se postupně doberete příčin a můžete předejít dalším závažným problémům.


Každý z nás by chtěl mít fungující vztah, ve kterém si s partnerem perfektně rozumí a který by mu okolí závidělo. Realita je bohužel jiná, málokterý vztah se nemusí potýkat s různými problémy, ať už je to žárlivost, nevěra, špatná komunikace, či mnoho dalšího. Jednou z komplikací zdravého partnerského vztahu je přílišná závislost jednoho z partnerů na druhém, na kterou se zaměříme v tomto článku.


Při vyslovení pojmu závislost se každému nejspíše jako první vybaví alkoholismus, závislost na drogách a jiných omamných látkách, automatech apod. Specifickým druhem je pak závislost na partnerovi, která se týká žen i mužů a nejčastěji má emoční charakter. Příčinou závislosti na partnerovi je neustálá obava z rozchodu a následné samoty, touha po dokonalém vztahu. Proto mnohdy jeden z partnerů upozaďuje své potřeby na úkor tužeb toho druhého, snaží se být jakýmsi ideálem, což vede k zapření vlastní identity. Někomu by mohlo být označení závislost proti mysli, ale uvědomme si následující: stejně jako je feťák závislý na své droze, tak můžeme být závislí na partnerovi. Narkoman vyžaduje postupem času stále větší dávky drogy, partner se stále více přizpůsobuje svému protějšku. A stejné znaky najdeme i v četnosti užívání drog a nutkání trávit čím dál více času s partnerem. Společných znaků bychom mohli najít nepřeberné množství, my jsme vybrali pouze ty nejzákladnější, abychom poukázali na závažnost problému.


Na partnerovi můžeme být závislí také po sexuální, existenční a finanční stránce. Mnoho žen spoléhá na materiální zajištění, které jim partner dopřává a neumí se z jeho područí vymanit, což je špatně. Žádný vztah by neměl být založen na nerovnoprávnosti, a ačkoli je jeden z partnerů živitelem rodiny, neměla by být upírána určitá osobní a finanční svoboda ani tomu druhému.


Jak se projevuje emoční závislost? Nejčastějším a nejzřejmějším projevem je postupná izolace od okolí, přátel a případně také rodiny. Závislý člověk se chce natolik zavděčit partnerovi, že se dobrovolně vzdá svých zálib a koníčků. Kromě toho dochází i k zapření vlastních názorů a přejímání postojů partnera za své. Mnohdy se závislý natolik zaměřuje na potřeby partnera, že si ani neuvědomí postupnou ztrátu vlastní identity. Dalším projevem citové závislosti je neustála potřeba kontrolovat partnera, být v nepřetržitém kontaktu, vědět o každém jeho pohybu. Toto jednání je bezděčné, není (až na výjimky) vedeno žárlivostí, ale spíše smutkem a pocitem osamění, touze po společně tráveném čase. Z psychologického hlediska může být příčinou takového chování určitý přenos návyků z dětství, kdy jedinec pochází z nefunkční rodiny a přejímá názor, že láska a určitá volnost nemůžou společně fungovat. O citové/emoční závislosti můžeme hovořit i v případě, kdy jeden z partnerů úmyslně udržuje svůj protějšek na sobě závislým. Ať už je důvodem pocit důležitosti, ukojení touhy po péči o druhého či cokoli jiného, nelze na to pohlížet kladně – i zde se jedná o problém, který je potřeba řešit.


Můžeme předcházet závislosti na partnerovi? Ano, i zde máme jisté možnosti, jak se tomuto fungování ve vztahu vyhnout. Důležitou roli hraje komunikace, umět si prosadit své názory a ponechat si jistý osobní prostor. Hovořit s partnerem o svých pocitech je zásadní, muž ani žena by se ve vztahu neměli cítit svázaně.


Je možné se zbavit závislosti na partnerovi? Naskýtá se celá řada řešení, každý vztah je ryze individuální. Všeobecně doporučujeme snažit se předcházet vzniku závislosti. V případě, kdy už se s ní ve vztahu potýkáte, je podstatné si uvědomit, že se jedná o problém. Jedním z kroků v boji proti emoční závislosti na partnerovi může být určitá pauza, kterou si oba dopřejete, abyste si utřídili své myšlenky a pocity.  Dále je vhodné vybočit ze zažitého stereotypu, např. navštívit nová místa, zvolit jinou cestu do práce apod. Přestaňte se na chvíli zaobírat pocity partnera a zaměřte se na sebe, začněte prosazovat své názory, partnerovi nic nenuťte a nenechte se do ničeho nutit od něj. Obnovte kontakt se starými přáteli a hledejte si nové kamarády, podnikejte společné výlety, večere apod.


Jestliže se vám přes všechny snahy nedaří závislost na partnerovi zvládnout, nebojte se obrátit na psychologa. Závislost může pramenit z různých psychických problémů, které nedokážete sami odhalit a bojovat s nimi. S odbornou pomocí se postupně doberete příčin a můžete předejít dalším závažným problémům.

 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.