Partner nechce sex, aneb jak na frigidního partnera?

fashion

Snad každá žena slyšela v průběhu vztahu od svého partnera, že je frigidní – přinejlepším každá druhá. Sex je důležitou součástí vztahu a pokud si partneři po sexuální stránce rozumí, je vše v naprostém pořádku. V životě však nastanou i situace, kdy libido partnerů přirozeně klesá, ať je to v souvislosti s přibývajícím věkem či různými problémy. Frigidita je dnes často užívaným pojmem, málokdo však přesně ví, co se pod tímto označením skrývá či co přesně to znamená, ne každá nechuť k milování a nesoulad mezi partnery se dá za frigiditu označit. Každý člověk má jiný temperament a toto platí i v sexu – někdo je více náruživý, jiný méně.


Frigidita nebo též pohlavní chladnost se řadí k pohlavním poruchám, kdy je omezena sexuální funkčnost. Mezi nejčastější projevy patří naprosté odmítání pohlavního styku, neschopnost se vzrušit a dosáhnout orgasmu, případně je spojena s necitlivostí pohlavních orgánů. Důvodů k frigiditě může být mnoho, od fyzických po psychické. Nejčastěji se objevuje u žen, ovšem i u mužů nejde tak docela o raritu. Frigidní muž je často chybně označován za impotentního, zásadní rozdíl spočívá v tom, že frigidní muž nechce, zatímco může, oproti tomu impotentní muž chce, ale nemůže. Důvodem frigidity u mužů bývá zejména prožité sexuální zklamání, nízká hladina testosteronu, cukrovka, traumata z dětství spojená s intimitou, puritánská výchova, krize ve vztahu aj.


Jak jsme se již zmínili výše, frigidita je častějším problémem žen. Frigidita u žen může stejně jako u mužů souviset s krizí ve vztahu, výchovou, stresem či je důsledkem nějaké nemoci (nádory, gynekologické záněty, cukrovka). Frigidní se žena může narodit, nebo ji získá v průběhu života.


Vrozená frigidita:

Týká se žen, které sex nikdy nevyhledávaly, respektive jej nepotřebují k životu. V partnerských vztazích se setkáváme s případy, kdy je muž frigiditou své ženy naprosto překvapen, protože v začátku vztahu byl jejich pohlavní život plnohodnotný a nebyly zde žádné náznaky, že by se to ženě nelíbilo. Pravda je taková, že ženy jsou schopné herečky, stejně tak jako dokáží předstírat orgasmus, umí se přetvařovat i v případě, kdy nemají na sex ani pomyšlení. Vede je k tomu touha partnera potěšit a také strach, že by je muž opustil. Jakmile si však ve vztahu upevní svou pozici, jdou s pravdou ven. Pokud muž zjistí, že jeho partnerka má frigiditu vrozenou, stojí před těžkým rozhodnutím, protože tento stav je velmi obtížně měnitelný a lze předpokládat, že jakmile se žena jednou přiznala, nebude mít valnou snahu se opět „přemáhat“ co se sexu týče. Pod velkým psychickým tlakem jsou obzvláště ti muži, kteří sex potřebují, ale nechtějí svou ženu za žádnou cenu podvádět.


Získaná frigidita:

Tento případ nastává často po porodu, je spojen s psychickým vypětím, kojením apod. Žena byla před narozením miminka většinou normálně sexuálně aktivní, po něm však začala pohlavní styk odmítat. V této situaci je důležitá komunikace mezi partnery, žena by měla vysvětlit důvody, proč sex odmítá, muž by se měl stranit výčitek a naléhání. Může jít pouze o přechodný stav, kdy se partnerka vyrovnává s nedostatkem spánku, sníženým sebevědomím, starostí o dítě apod. Pokud však frigidita u ženy přetrvává je namístě navštívit partnerskou případně sexuologickou poradnu.

Frigidní se žena může stát také kvůli chování partnera, což si však muži málokdy připouštějí. Ženy obecně nahlíží na problémy jinak než muži, hledají různá řešení, odmítají sex, pokud si s mužem nerozumí apod. Oproti tomu muži nemají problém vést pohlavní život s partnerkou i v případě, kdy jejich vztah prochází krizí, případně nahlíží na sex jako na jednoduché řešení této krize. V takovém případě opět radíme navštívit psychologa, který dokáže pomoci v partnerské krizi.

V neposlední řadě se pak frigidními stávají ženy, které jsou unavené. O to více ty, kterým partner v domácnosti nijak nepomáhá a vše nechává na jejich bedrech. Partnerky pak ztrácejí kromě chuti na sex také úctu k muži, případně jej přestanou milovat. V tomto případě je důležité, aby si muž uvědomil, že chyba je z velké míry na jeho straně a snažil se ženě více pomáhat.

Ať už se potýkáte s frigiditou partnera/ky z jakéhokoliv důvodu, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Psycholog se zaměří na důvody vzniku frigidity a odstranění všech negativ, které mohou být její příčinou. Kromě toho lze psychoterapii podpořit konzultací se sexuologem, vhodně zvolenými léky apod.

 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.