Hippokratovy typy temperamentu

fashion

Co se vám vybaví, když o někom prohlásíme, že je temperamentní? Ve většině z nás to evokuje myšlenku na člověka, který více projevuje emoce, je středem pozornosti, spíše divoké povahy. A víte co? On je temperamentním i ten kliďas, kterého si ve společnosti skoro ani nevšimnete.


Temperament má totiž každý z nás. Je to jeden z vrozených rysů osobnosti. Proto v mnoha situacích reagujeme tak, jak reagujeme.


A není to jen nějaký „výmysl“ moderní doby, která nás chce zaškatulkovat do určité skupiny. Už v dobách před Kristem si lidé všímali, že někteří jedinci jsou si z velké míry podobní. Ne co do vzhledu, ale co do chování. Respektive v daných situacích reagovali stejně.


Hippokrates – (nejen) otec medicíny


Této podobnosti povah si mimo jiné všiml také Hippokrates. Spolu se svými žáky a učenci pak vytvořil teorii temperamentu postavenou na existenci čtyř tělesných tekutin – krev, žluč, černá žluč a hlen. Správný poměr těchto šťáv v těle je znakem dokonalé duševní pohody. Jestliže však některá z nich převažuje, projeví se to výraznými povahovými rysy. Proto o někom můžeme říci, že je temperamentnější a o druhém že méně.


Samozřejmě tak jako všechny teorie i Hippokratovu musíme brát s rezervou. Protože pokud bychom se drželi striktního vymezení temperamentu, byli bychom všichni stejní. Chovali a reagovali bychom předvídatelně. A jak víme, osobnost každého z nás je jedinečná, a nepředvídatelná. Proto, i když se většinou projevujeme jako sangvinik, občas v nás převáží rysy melancholika, cholerika nebo flegmatika. Díky tomu se dokážeme přizpůsobit všem situacím, které si pro nás život přichystá.


Hippokratovy humory (tělesné šťávy)


KREV (sangius)

Je spojována se sangvinikem. Člověk s tímto temperamentem si s ničím nedělá moc těžkou hlavu, myslí veskrze pozitivně, nenechá se lehce rozházet. Umí se přizpůsobit různým situacím. Přestože nebývá moc vůdčím typem, často se dostává právě na vedoucí pozice. Ani ne tak pro svou vytrvalost a důslednost, která mu většinou spíše chybí, ale převážně díky své bezprostřednosti a schopnosti snadno navazovat kontakt s ostatními lidmi.

HLEN (phlegm)

Jde o tělní tekutinu přisuzovanou flegmatikovi. Ten má tendenci být spíše lhostejný k okolnímu dění, někdy působí jako lenoch, nebo dokonce až chladnokrevně. Flegmatik si k tělu jen tak někoho nepustí a nemá rád změny. O nic se moc nestará, vše jako by mu bylo jedno. Na jednu stranu o všem hodně přemýšlí, na druhou umí být lehkovážný.

ČERNÁ ŽLUČ (melas kholé)

Typický humor pro melancholika – člověka s neustálými sklony k pesimismu. Melancholik každou situaci vážně prožívá, nemá rád přehnané vzrušení, vypjaté situace a jeho největší snahou je mít v životě klid. Problematicky navazuje vztahy, ale když už nějaký naváže, je to „až navěky“.

ŽLUČ (kholé)

Žluč je tekutinou vznětlivého temperamentu – cholerika. Ten je značně agresivní, nechá se rozhodit jakoukoliv maličkostí. Impulzivnost je jeho druhé jméno. Cholerik je také člověkem netrpělivým, nerozvážným a citově nestálým.

 

Rádi byste věděli, ke kterému temperamentu se řadíte? Můžete si udělat různé volně dostupné testy na internetu. Výsledek však neberte tak doslova, protože každý člověk je směsicí všech typů temperamentu, jen se v určitých situacích projeví jeden z nich více než ostatní. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.