Mingles: Chodíme spolu, ale nebydlíme spolu

fashion

Partnerské vztahy jsou různé, žádný nelze označit za ideální. Někteří si nedokážou představit, že by bez partnera měli strávit jeden jediný den, tradiční typ partnerství je pro ně tím jediným přípustným. Pak jsou zde však i ti, kteří zastávají svobodomyslnější názory, a kromě času stráveného s partnerem je pro ně důležité i zachování si určité osobní svobody. Doba jde kupředu a nese s sebou spoustu změn, tradiční prototypy jsou nahrazeny novými a modernějšími, a stejně tak je tomu i co se týče partnerských vztahů. Tak jako bylo dříve běžné, že se lidé brali brzy a sdíleli jednu domácnost s mnoha dalšími členy rodiny, je dnes stále častějším trendem udržovat si co nejdéle oddělené bydlení. Tento typ vztahů je označován jako mingles (z angl. Married, but single) a v podstatě jde o to, že se partneři sice milují, tvoří pár a jsou si věrní, ale žijí každý odděleně. A pozor na to, právě věrnost je zde důležitá a odlišuje mingles např. od volného vztahu, ve kterém si partneři mohou v podstatě dělat cokoliv.

Takovéto uspořádání se sice jeví jako nový trend, ale není tomu tak. Mingles vztahy jsou už dlouho velmi oblíbené u seniorů, kteří si stáří chtějí zpříjemnit společností druhého pohlaví, ale nemíní se již ve svém věku pouštět do stěhování, natož se někomu přizpůsobovat a měnit své zvyky. Mladší generace pak udržuje mingle vztah hlavně proto, že jeden nebo oba partneři zatím nejsou připraveni na to, uvázat se ve vážném vztahu se vším, co to obnáší. A velký úspěch sklízí oddělené bydlení u těch, kteří mají dítě/děti z předchozího vztahu a nechtějí dětem nutit nový styl domácího uspořádání.

Pokud chcete udržovat mingle vztah musíte si ujasnit, zda na něj opravdu máte. Jestliže jste žárliví, bojíte se samoty, vnímáte oddělené bydlení jako propustku k nevěrám apod. raději se mu obloukem vyhněte, nebude to nic pro vás. Někteří se snaží udržovat oddělené domácnosti i po narození dětí, což rozhodně není dobré. Myslete na to, že děti potřebují ve svém životě stabilitu a jistoty, ty jim berete, pokud každý rodič žije jinde. Děti nechápou, že máma s tátou se milují jen spolu nebydlí. Vznikne tak mnoho otázek, které pokud nebudou zodpovězeny jim mohou zadělat na různé psychické problémy. Takže všeho s mírou a rozmyslem. Být moderním jedincem a zastáncem mingle vztahu je jedna věc, přijmout zodpovědnost je věc druhá. 


Oddělené bydlení ano či ne?

I oddělené bydlení má dvě strany, vedle výhod sebou nese i značné komplikace. Výhodou nesporně zůstává, že si zachováte určitou míru osobní svobody, nebudete se muset nikomu zpovídat kam a s kým se chystáte na oběd, nikdo se nepodivuje nad tím, když se zdržíte v práci. Partnera můžete vídat jen tehdy, když po tom oba opravdu toužíte, nebude vám předhazovat, že chcete strávit sobotní večer sami v klidu u televize apod. Další pozitivum spatřujeme v tom, že si můžete dopřát dostatek času pro sebe, nemusíte se vzdávat koníčků a zájmů, které by jinak ubíraly čas ve vašem společném rozvrhu. Zapomenout můžete i na stereotyp či nudu. To v tomto případě opravdu nehrozí, krásné je právě to, že si jste s partnerem vzácní a každá společná chvíle je pro vás něčím novým, těšíte se na sebe a připadáte si jako byste byli čerstvě zamilovaní. Rozdíl mezi klasickým vztahem a mingles je také v tom, jak partneři hospodaří s penězi apod. U mingles si každý vede svůj rozpočet a s partnerem nesdílí jedno konto, což je nesporně výhodné, pokud se na to díváme z pohledu člověka, který nechce být na druhém nijak závislým. Na druhou stranu je nevýhodné a finančně náročné udržovat dvě domácnosti a platit dva nájmy. Dalším negativem můžou být návaly samoty, prostě nemáte partnera po ruce vždy, když byste ho zrovna potřebovali (po náročném dni v práci, při nemoci). Vy vlastně vůbec nevíte, co partner zrovna v tu nebo onu chvíli dělá, kde je a s kým. V podstatě mu musíte slepě důvěřovat, což je pro mnohé nadlidský úkol a dříve či později se u nich projeví určitá podezíravost. A největší nevýhodu spatřujeme v tom, že partneři i při dlouhodobém vztahu netuší, jaké zvyky má jejich partner, zda zvládá domácí práce, jak řeší vypjaté situace apod. V průběhu společného bydlení se partneři snaží dělat kompromisy, získávají mnoho zkušeností, naučí se řešit problémy společně a ví, kdy se jeden na druhého můžou spolehnout. Nic z toho si však neosvojíte, pokud žijete zvlášť. Pak přijde moment, kdy se rozhodnete se k sobě nastěhovat, založit rodinu a zjistíte, že v podstatě vedle sebe a spolu vůbec nedokážete fungovat a hrozí, že se rozejdete.

Takže, abychom si to shrnuli, oddělené bydlení není pro každého, musíte to mít v hlavě srovnané a domluvit se s partnerem na určitých pravidlech (věrnost, společné chvíle a další). Rozhodně se nenechte do ničeho nutit, na mingle vztahu se musí dohodnout oba partneři, jen tak může fungovat.

Pokud si nevíte s čímkoliv rady, zdá se vám, že vás partner nutí do něčeho, co vy sami nechcete, případně jste přehodnotili své priority, ale nevíte, jak to partnerovi sdělit a posunout váš vztah dále, nebo se potýkáte s jakoukoliv jinou krizí a problémy ve vztahu, obraťte se na zkušeného psychologa.

 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.