Špatné vztahy na pracovišti a jak je řešit

fashion

Každý člověk touží po tom budovat a udržovat dobré vztahy, a to jak na úrovni osobní, tak i pracovní. Bohužel ne vždy je to možné, kolegy si nevyberete a často se vaše pracovní nasazení a názory liší od těch ostatních. Co s tím můžete dělat, aby v důsledku nefunkčních vztahů se spolupracovníky netrpěla vaše psychika?

V první řadě je potřeba si uvědomit, že práce zabírá většinu našeho času. Jen málokdo dokáže oddělit pracovní problémy od svého osobního života, většinou je to tak, že si je spíše přenášíme domů. Kolikrát jste již přišli z práce naštvaní na kolegu nebo šéfa a vybili si zlost na někom z blízkých? I když si každý uvědomuje, že toto není správné řešení, uchylujeme se k tomu čím dál častěji a úměrně k tomu, jak roste náš stres v práci. Bohužel. Hlavním klíčem k vyřešení pracovních problémů má být přístup zaměstnavatele. Ten by neměl nic bagatelizovat, měl by dbát na prevenci šikany na pracovišti apod. Nebudeme si nic nalhávat, tato oblast je na pracovišti ze strany vedení společnosti mnohdy zanedbávaná. Následkem špatných vztahů s kolegy nejen že trpí naše psychika, ale klesá i naše pracovní výkonnost. Výsledkem je buďto výpověď z práce, nebo v horším případě pracovní vyhoření či naprosté psychické zhroucení.

Kolegy v práci můžeme rozdělit do tří skupin – nekonfliktní, ti se kterými jde vyjít po dobrém s trochou úsilí a pak ti, se kterými nevyjdete ať se snažíte sebevíc. Problémové spolupracovníky pak můžeme roztřídit ještě podle jejich „bojové“ strategie do 7 skupin:

1. Útočník, který chce mít vždy vše pod kontrolou, zastrašuje, ponižuje, jde přes mrtvoly. Vyzrajete nad ním, pokud dáte najevo, že se nenecháte zastrašit, nebudete se s ním pouštět do diskuze a budete si stát za svými názory.

2. Falešník, který je mistrem přetvářky. Získá si vás na svou stranu, hraje si na vašeho přítele, ale ve správnou chvíli uštědří ránu, ze které se budete dlouho vzpamatovávat. Své posměšky však skrývá za vtipné poznámky, na které nemáte šanci se nijak ohradit. Z psychologického hlediska jde o typ pasivního agresora. Vyzrajete nad ním, pokud v závislosti na jeho uštěpačnou poznámku vyvoláte diskuzi a budete požadovat, aby svou narážku vysvětlil.

3. Vztekloun, který si své nevhodné chování ani neuvědomuje. Jde v podstatě o člověka, který vše dusí v sobě až do doby, kdy vybuchne. Pak nechodí daleko pro ostrá slova, urážky, ponižování apod. Výbuch vzteku je pouze epizodický a nemá dlouhého trvání, jakmile se vybouří, zase se uzavře do sebe. Pokud má váš kolega záchvat zuřivosti, nechte jej se vyvztekat. Poté si s ním nejlépe v soukromí promluvte, vysvětlete mu, jak jeho chování působí na vás i na ostatní a snažte se najít způsoby, jak by mohl svůj vztek ventilovat jinak.

4. Rejpal, kterému není nikdy nic vhod, vše se dělá špatně, avšak návrhy na zlepšení nemá. Rejpala co nejvíce motivujte, aby se podílel na inovacích, nevyčítejte mu jeho chování, ale pobízejte jej k tomu, aby vám sdělil své názory.

5. Drbna, je typ kolegy, který sbírá informace, aby je mohl ve vhodné chvíli použít proti vám. Nad drbnou vyzrajete jedině tak, že si necháte osobní informace jen pro sebe, nebudete před ním nijak hodnotit ostatní zaměstnance ani zaměstnavatele.

6. Donašeč je typ kolegy, který na vás zatepla donese všechny vaše prohřešky šéfovi. Nedávejte mu k tomu důvod a budete mít od něj pokoj.

7. Poustevník, který miluje samotu, samostatnou práci a má vlastní tempo. Jakmile se má zapojit do kolektivní práce začne panikařit a ze strachu z ponížení se staví rovnou do opozice. Poustevníka doporučujeme co nejvíce veřejně chválit za dobře odvedenou práci a mít s ním trpělivost.


Jak vyřešit špatné vztahy na pracovišti?

Bohužel nelze vycházet s každým, s některými si prostě nesednete a nedá se nic dělat. Můžete si najít nové zaměstnání, ale zaručeně i tam potkáte nějakého rejpala či donašeče. Rozhodně je namístě o celé situaci na pracovišti informovat zaměstnavatele, který by měl vhodně reagovat a přijmout opatření. Špatné pracovní vztahy s kolegy mají negativní dopad na celkovou duševní pohodu, proto doporučujeme vyhledat také pomoc psychologa. Spolu s ním se naučíte vnímat negativní atmosféru v práci s určitým nadhledem, posílíte vlastní sebevědomí a mnoho dalšího ryze podle vašich individuálních potřeb. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.


P. L

Jak resit kdyz sikanujicim je mistrova, ktera ma vsechny vyjmenovane rysy ze vsech skupin, sef ji chovani toleruje, nereaguje na vase stiznosti? Je to kolektiv 5 zamestnancu