Jak zvýšit nízké sebevědomí?

fashion

Od dětství se formuje celá naše osobnost, získáváme si různé návyky, přejímáme zkušenosti od rodičů a okolí, přidáváme své poznatky. V tomto procesu formování se utváří také naše sebevědomí. Co si pod tímto pojmem představit? Sebevědomí neboli vědomí sebe sama, je „schopnost“ člověka hodnotit své chování, vzhled aj. ve srovnání s druhými. Člověk se zdravým sebevědomím se dokáže povznést nad své chyby, má se rád takový, jaký je. Ať je to jakkoli k nevíře, takových lidí není moc. Převažují nad nimi ti, kteří si nevěří, podceňují se – mají jednoduše řečeno nízké sebevědomí. Typickým projevem nízkého sebevědomí je neustálé negativní hodnocení sebe sama, přehnaná sebekritika, neschopnost přijímat pochvaly a ocenění. Takovéto myšlení se promítá do všech sfér našeho života:

 

1. Partnerské vztahy – žárlivost, obavy z opuštění a samoty, problémy s navázáním vztahu, nepřiměřené reakce na nesouhlas partnera (týrání apod.)

2. Práce – perfekcionismus, odkládání povinností, obava z chyb, workoholismus vs. ulejvání

3. Volný čas – neschopnost odpočívat, pasivní trávení času např. u televize, počítače

4. Zdraví – stavy napětí, častější nemocnost, pomalejší uzdravování se, časté úrazy, deprese, panika, anticipační úzkost a jiné psychické poruchy

5. Komunikace – špatná snášenlivost kritiky, neschopnost přijímat chválu, ústupnost vs. agresivita

6. Životní spokojenost – pesimismus, pocity zmaru

 

Ne vždy se však lidé s nízkým sebevědomím projevují jako šedé myšky, můžeme se setkat i s takovými, kteří na své okolí působí velmi sebejistě. Z psychologického hlediska rozdělujeme osoby s nízkým sebevědomím do dvou skupin – slaboši a borci (siláci). Zatímco slaboši se projevují velmi nejistě, bojí se jakéhokoliv vystupování či změny a neumí se prosadit, borci jsou úplným opakem. Dávají o sobě všem okolo vědět, čím méně si důvěřují, tím více se to odráží na jejich chování k ostatním, mnohdy jsou agresivní a vysmívají se druhým.

Všechny tyto projevy můžeme vnímat jako jakési programy – již od miminka nás rodiče „programují“ k obrazu svému, respektive nás učí pouze to, co je naučili jejich rodiče. My pak naučené programy používáme a rozvíjíme dále v souvislosti s tím, co prožijeme. V praxi jsou to rodičovské věty typu: „Jak je možné, že to neumíš, když ostatní děti ano? Podívej se na sebe, jak vypadáš! Ty jsi nemehlo!“ apod. To vše v nás vzbuzuje pocit, že jsme oproti jiným méněcenní, neustále se zaobíráme našimi nedostatky, máme strach z neúspěchu.

Otázkou zůstává, jak lze s nízkým sebevědomím pracovat? Možné to je, ale musíte být trpěliví, nebude to snadné. Základem je uvědomit si, že máte problém a mít chuť a odvahu to změnit. Zkuste si například sepsat seznam věcí, které u vás podněcují pocit méněcennosti, stanovte si cíle, kterých chcete dosáhnout a postupně zvyšujte náročnost úkolů, každý den se pochvalte za to, co se vám povedlo…

Bojovat s nízkým sebevědomím můžete sami, případně se nebojte využít pomoci odborníka – psychologa. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.