„Třetinová nemoc“ aneb v zajetí SCHIZOFRENIE

fashion

Když se řekne schizofrenie mnoho lidí si vybaví člověka, u kterého se projevuje více osobností, přičemž každá je jiná. Pokud se však s takovým člověkem setkáte, vězte, že to rozhodně není schizofrenik. A proč? Jednoduše proto, že schizofrenie není rozdvojenou osobností, ale rozdvojeným myšlením. Schizofrenní jedinec trpí sníženou schopností vnímat emoce a reagovat na ně. Ve své podstatě můžeme schizofrenii zařadit na seznam nejzávažnějších a nejnáročnějších psychických onemocnění.


Třetinovou nemocí je nazývána ne proto, že by postihovala třetinu populace (ve skutečnosti jí trpí jeden člověk ze sta), ale kvůli tomu, že v rámci její prognózy se pravidlem třetin řídí – 1/3 nemocných se naprosto vyléčí, 1/3 je schopná fungovat v běžném životě, ale stále má určité příznaky nemoci a 1/3 nemocných je schizofrenií vážně omezena (neustálý dozor, hospitalizace aj.).


Popíšeme-li schizofrenii velmi zjednodušeně, tak schizofrenik nedokáže oddělit důležité podněty od nedůležitých. Všemu se snaží přisoudit nějaký význam. Působí pak jako podivíni, přestože si v podstatě pouze snaží utvořit nějaký „myšlenkový“ systém.


Příčin schizofrenie může být hned několik. Od problémů v těhotenství, genetických dispozic jedince, biochemických a strukturálních změn v mozku, po špatné sociální prostředí, drogové závislosti a mnoho dalšího. S touto nemocí je to většinou buď a nebo. Nelze ji totiž nijak předcházet. Buď se u vás rozvine, nebo ne. Buď se uzdravíte, nebo vás sevře a nepustí.


Mnoho podob schizofrenie


Schizofrenie je velmi komplikovanou nemocí. Obzvláště proto, že postihuje několik funkcí – myšlení, vnímání, motoriku, osobnost aj. V důsledku toho je často i lékaři chybně považována za jinou duševní poruchu.


Mezi nejčastější projevy schizofrenie patří poruchy se soustředěním, zanedbávání hygieny, přehnané filozofické úvahy, paranoia a bludy, neschopnost prožívat emoce, vztahovačnost, halucinace, tíhnutí ke stereotypům, narušení motorických schopností, pocity úzkosti, poruchy spánku a mnoho dalšího.


Schizofrenie má mnoho podob, u každého se může projevit jinak. Přesto můžeme tuto nemoc rozdělit do 7 dílčích skupin:


1. Paranoidní schizofrenie. Jde o nejčastější typ, který se vyskytuje častěji u starších osob. Typickým projevem, který tento typ doprovází jsou halucinace a bludy.

2. Hebefrenní schizofrenie, se naopak vyskytuje převážně okolo dvacátého roku života, projevuje se poruchami chování.

3. Katatonní schizofrenie je vzácným druhem nemoci. Mezi typické projevy patří střídání atak neklidu a strnutí. Při léčbě se nejvíce osvědčila elektrošoková terapie.

4. Nediferencovaná schizofrenie se vyznačuje příznaky, které nejsou typické pro žádnou jinou skupinu.

5. Postschizofrenní deprese, které přicházejí po odeznění schizofrenní epizody.

6. Reziduální schizofrenie. Tento typ je velmi nebezpečný, nereaguje totiž na žádnou léčbu.

7. Simplexní schizofrenie vyznačující se ztrátou životního elánu, síly a narušeným myšlením.

 

Schizofrenii není radno v žádném případě podceňovat. V lepším případě je důsledkem „pouze“ snížení kvality života a jeho zkrácení o zhruba 12 let, v horším případě, kdy nemoc přeroste do chronického stádia je běžné uzavření pacienta na psychiatrickém oddělení a jeho neustálé sledování.


Jak probíhá léčba schizofrenie?


Již v úvodu jsme zmínili, že naprosto vyléčit se povede pouze 1/3 pacientů. Základem léčby je dlouhodobé (doživotní) užívání antipsychotik. Jakmile začnou léky působit a zmírní se díky nim projevy nemoci, je pravý čas na zahájení psychosociální intervence. Ta zahrnuje rodinnou terapii, nácvik různých dovedností, kognitivně behaviorální terapii apod. V některých případech se přistupuje také k elektrošokové terapii.


Jelikož má u každého schizofrenie jiný průběh, musí psycholog nastavit terapii s ohledem na individualitu jedince. Jen tak se může dosáhnout nejlepších výsledků. Bohužel bez odborné péče se neobejdete, proto pokud máte podezření, že na sobě pozorujete příznaky schizofrenie, vyhledejte co nejdříve psychiatra a psychologa.

 

 

 

 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.