Lze vychovávat NEvýchovou?

fashion

Když se dnes řekne nevýchova, rozpoutá se žhavá debata. Jedni jsou zásadně proti, druzí se nevýchovných metod zastávají a třetí tábor zaujímá neutrální postoj. Osobně si myslím, že to, jakým způsobem budou rodiče vychovávat své dítě je čistě na jejich uvážení. Potřeba je také značná dávka tolerance mezi jednotlivými tábory rodičů, vždyť kdo může stoprocentně prohlásit, že jeho styl výchovy je ten jediný pravý? Nikdo. Proto ať už vychováváte své dítě v rámci „tradičních“ postupů, nebo formou nevýchovy, nechte ostatním rodičům právo na to, aby své děti vychovávali podle sebe. Dělají to jistě s nejčistšími úmysly a stejně jako vy, chtějí ze svého dítěte vychovat dobrého člověka.


Nevýchova neznamená dítě utržené ze řetězu


Přiznám se, že když jsem prvně zaslechla slovo nevýchova, představila jsem si nevychované floutky, kterým není nic svaté, protože je rodiče nechali vyrůstat jako kůl v plotě. Dnes a denně takové děti a dospívající potkáváme v tramvajích, obchodech, na lavičkách v parku. Jednoduše se neumí chovat, jsou drzí a nemají úctu k dospělým. Ovšem toto není obrázek nevýchovy, i ta má svá pravidla a rozhodně nespočívá v ignorování zásad dobrého chování.


Princip nevýchovy


Základním principem nevýchovy je přirozená komunikace s dítětem, bez křiku, vyhrožování, vydírání a jiného nátlaku. Odpradávna je rodičům přisuzována role autority, která musí za každou cenu dosáhnout svého. Názory dětí jsou pak často vnímány jako nepodstatné, mnoho rodičů ani nezajímají. A to je podle nevýchovy špatně. Rodič, který vychovává nevýchovou by měl najít vhodný způsob, jak se svým dítětem hovořit bez stresu, měl by mu zejména naslouchat a snažit se společně s ním najít východisko. Na jedné straně bere rodič ohledy sám na sebe, na druhé pak na dítě. Je to o spoustě kompromisů a snaze vžít se do pocitů dítěte. Když dovolíte dítěti, aby vám řeklo svůj názor, aniž by mělo strach z vašeho odsouzení, zlepší se váš celkový vztah. Dítě totiž samo nejlépe ví, co ke svému štěstí potřebuje, proto byste mu měli dát šanci, aby vám to sdělilo a měli byste jeho potřeby ve výchově zohlednit. Zastánci nevýchovy tvrdí, že díky správně vedené nevýchově můžete bez stresu vyřešit problémy s dětmi každého věku, i s těmi v pubertě. Jestli je to opravdu až tak účinné, zůstává otázkou.

Rodičovství rozhodně není lehké, v dnešní době kolem sebe slýcháme o různých typech výchovy, můžeme nastudovat mnoho knih a článků, zapojit se do skupin na Facebooku, dělit se s jinými o své radosti a strasti. Avšak pravdou zůstává, že každé dítě je unikátní, žádné není stejné, a proto jednoduše nelze stanovit, který typ výchovy je tím nejlepším. Na někoho platí benevolentní přístup, dítě ví, kde má nastaveny hranice a nemá potřebu je bortit. Jiné dítě spíše přivítá rodiče, jakožto kamaráda, kterému se může se vším svěřit. Jiné je tvrdohlavé a nic jiného, než křik na něj neplatí. Ať tak či onak nikdo vám jednoduše nemůže přišít nálepku špatného rodiče jen proto, že vychováváte podle svého.

Názory na to, zda nevýchova funguje se různí. Moderní rodiče tuto výchovnou metodu vítají, odborné názory nejsou jednotné. Je potřeba najít si ve výchově dětí jakýsi oboustranně výhodný kompromis, být dítěti přítelem, ale přitom neztratit autoritu rodiče. A toto je opravdu těžké už jen proto, že mnoho z rodičů kopíruje zažité principy výchovy, které převzali od svých rodičů a ti zase od svých.

Pokud si s výchovou dítěte už opravdu nevíte rady, obraťte se na některého z našich psychologů. Ti nezaujatě nahlédnou do podstaty vašeho problému a navrhnou nejvhodnější postupy, jak sjednat nápravu a obnovit vztah mezi dítětem a rodiči.

 

 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.