Jak poznám, že je mi partner nevěrný?

fashion

Nevěra je dnes jednou z nejčastějších příčin, kvůli kterým se rozpadají vztahy a manželství. Podvést milující osobu je pro mnohé považováno za velmi ostudné a neodpustitelné, ale ruku na srdce, nejedná se o problém moderní doby. Nevěra byla, je a bude, s tím nejspíše nebudeme schopni nic udělat. Můžeme si alespoň přiblížit důvody, které bývají spouštěcím faktorem pro nevěru a nastínit několik způsobů, jak ji předcházet.

Všeobecně mají sklony k nevěře více muži než ženy. Je to dáno jejich touhou vydobýt si pozici alfa samce ve společnosti, touží neustále dobývat něžné pohlaví a dělat si pomyslné zářezy na pažbě. S určitostí můžeme říci, že je pro ně důvodem zejména sex. Jakmile se jim ho u partnerky nedostává, případně žena neuspokojí všechny jejich touhy, poohlédnou se jednoduše jinde. Stejně tak si najdou milenku v případě, kdy je jejich partnerka již nepřitahuje po fyzické stránce, upřednostňuje děti na úkor partnera apod. Mnohdy ve svém chování ani nespatřují nic špatného, podle nich přece nejde o city, pouze o samotný akt. A v tomto náhledu je zásadní rozdíl mezi důvody nevěry u žen a mužů. Zatímco tedy muži mohou být nevěrní z mnoha příčin, aniž by přestali milovat partnerku, ženy naopak mohou mít tisíce důvodů k nevěře, ale nevěrné nebývají, dokud partnera milují. Samozřejmě myšleno s nadsázkou, protože i milující žena může být v určitých případech nevěrná.

Neexistuje žádný návod na to, jak můžeme rozpoznat nevěru. Pokud však váš partner nepatří k „profesionálním“ nevěrníkům, lze vypozorovat určité náznaky jako např. časté SMS a hovory, které se snaží neustále nějakým způsobem zamluvit, pokud jste poblíž, vyhýbání se tématům o společné budoucnosti a dětech, přesčasy a dlouhé pracovní schůzky, nenadálé služební cesty, vůně parfému na oblečení aj. Ženy jsou v tomto ohledu více vnímavé, proto partnerovu nevěru jaksi vycítí.

Ať už je důvodem nevěry cokoli, vždy to má vážný dopad na fungování vztahu. Nejčastějším řešením je rozchod, který je o to komplikovanější, mají-li partneři děti. Pokud podváděný partner dokáže nevěru odpustit, je náprava vztahu zdlouhavá, protože je potřeba obnovit ztracenou důvěru. A jak kdysi prohlásil Honoré de Balzac „Láska žije (jen) z důvěry.“ Žít ve vztahu, kdy jeden druhého neustále podezřívá, je neúnosné, nemyslíte? Kromě toho utrpí i sexuální život partnerů, vznáší se zde pomyslný otazník, zda partnerovi dáváte opravdu to, po čem touží, jestli „ta druhá“ nedělala něco lépe, zda se mu to s ní nelíbilo více apod.

Jakmile jednou odhalíte partnerovu nevěru, musíte se s touto situací chtě nechtě vypořádat. Poté, co odezní prvotní překvapení a pocity ublížení a zrady, začnou vám na mysli vyvstávat otázky Proč? a Má náš vztah dále cenu? Na první otázku vám může plnohodnotnou odpověď dát pouze partner, jen on zná konkrétní důvody pro své jednání. To, zda se vztah pokusíte zachránit je pak jen na vás samotných. Vyrovnat se s nevěrou není nic jednoduchého, rozhodně však radíme zachovat si alespoň v rámci možností chladnou hlavu a s partnerem si o situaci promluvit, zvážit plusy a mínusy společného soužití a ujasnit si, zda i partner chce ve vztahu s vámi pokračovat.

Jestliže vy i partner toužíte vztah po nevěře obnovit je potřeba dohodnout si určitá pravidla. Zaprvé spolu musíte mluvit, netajit před sebou jakékoliv problémy či touhy, být k sobě naprosto upřímní. Jen tak budete moci předcházet partnerským neshodám a nespokojenosti. Poté zapracujte na obnovení důvěry, plánujte společné dovolené a budoucnost. Pomoci vám může i sestavení jakéhosi seznamu domácích pravidel, která budete dodržovat.

Jestliže máte pocit, že se s partnerovou nevěrou nedokážete sami vyrovnat, případně netušíte, jakým způsobem vztah opět slepit dohromady, je namístě navštívit psychologa, který vás mj. vyslechne, objektivně a s nadhledem zhodnotí celkovou situaci a na základě získaných informací doporučí nejlepší řešení. Psycholog s ohledem na různorodost partnerských vztahů a lidských povah doporučí terapii šitou na míru přímo vám.

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.