Matka se mi plete do výchovy dětí. Co s tím?

fashion

Babička se může po narození vnoučátka přetrhnout, aby vám ve všem pomohla. Tato pomoc je neocenitelná, avšak co si počít v situaci, kdy má vaše matka tendenci přebírat výchovu dítěte místo vás? Jistě to znáte taky, babičky si neodpustí výroky typu „když já jsem byla mladá, tak se to dělalo jinak! Nech ho vyřvat, my jsme to tak taky dělaly a nikde nebyl problém! Cože, vy spíte i s dítětem v jedné posteli? To za nás…“ a tak dále. Ano, letité zkušenosti vaší maminkyvýchovou dětí jsou pro vás jistě přínosné, ovšem všechno má své meze, přece jen vy s partnerem jste rodiče a vy víte nejlépe, co je pro vaše dítě dobré. To je nutné sem tam babičce připomenout.

Moderní výchova je mnoha prarodičům, zejména babičkám trnem v oku. Za dob jejich mládí se nedělaly takové ciráty okolo těhotenství a porodu, porodnice se volila podle toho, jak je vzdálena od domova, a ne podle služeb, které nabízí. Při porodu nesměl být přítomen váš manžel, natožpak někdo cizí. Neřešilo se, zda dávat dudlíky a z kojení se nedělala veřejná kampaň. Naše maminky neměly tak snadný přístup k informacím, jako máme my dnes prostřednictvím internetu, existovalo jen několik málo knih pro nastávající maminky, proto se výchova a starost o miminko odvíjela nejvíce na základě zkušeností jejich maminek, tchýní apod. Je nasnadě, že chtějí vše předat vám a často si neuvědomují, že doba pokročila kupředu a vy můžete chtít vést výchovu v jiném duchu než ony.

Nedávno jsem četla článek, kde se několika babiček dotazovali, co se jim nelíbí na moderním způsobu výchovy. Každá z nich měla samozřejmě jiný názor, avšak v několika bodech se shodovaly – např. co se týče stravy ze skleniček, lepku, kravského mléka apod. Babičky nechápou, že matky mnohdy volí koupené jídlo namísto toho, aby doma pro dítě uvařily, proč nemůže roční dítě jíst cokoli s lepkem, jelikož ho matka zavádí pozvolna, proč dítě namísto obyčejné krupice uvařené z mléka dostává nějakou pro ně nepochopitelnou směs ze sáčku, která se rozmíchá ve vodě atd. A to jsme teprve u jídla, vezměte si ale další aspekty výchovy dětí, i zde vám určitě vaše matka často něco vytýká. Nebudeme se rozepisovat o všem, babičkám obecně vadí moderní přístup k výchově dětí, který je dnes na internetu četně označován za (NE)výchovu. V podstatě jde o to, že k dítěti přistupujete jako k ryze individuálnímu tvorovi, který má i přes svůj nízký věk a absenci zkušeností schopnost uvědomovat si své jednání a není k ničemu nuceno. Dnešní ryze moderní matky na své děti nekřičí, neplácají je přes zadek, ale vedou s nimi rozhovory. I tady platí, že všeho s mírou, extrémní udržování dětské svobodomyslnosti může pro dítě v budoucnu znamenat značné problémy. Proto ano, vychovávejte dítě podle vašeho přesvědčení, ale myslete na základy slušného vychování.

Odbočme již ale od příčin rozdílů v názorech mezi generacemi, vydalo by to opravdu na mnoho stránek. Nyní se zaměříme na způsoby (rady), co dělat v případě, kdy se vám vaše matka přespříliš plete do výchovy.:

1. V první řadě je důležité ujasnit si s partnerem, jakým směrem chcete vést výchovu vašich dětí. Musíte táhnout za jeden provaz, není možné, aby jeden či druhý porušoval domluvená pravidla a přikláněl se na stranu matky či tchýně. Samozřejmě výjimkou jsou situace, kdy by jeden z rodičů svůj přístup extrémně přeháněl.

2. Jakmile budete s partnerem jednotní v názorech na výchovu vašich dětí, promluvte si s babičkou. Vysvětlete ji, co vás k tomto přístupu vede. Také své matce sdělte, co se vám nelíbí na jejím chování, a že musí svůj přístup změnit. Navrhněte změny s ohledem na to, že babička bude chtít své vnoučky rozmazlovat – např. namísto bonbónů s nimi může upéct zdravější sušenky z ovoce. Nehádejte se a zachovejte při takovémto rozhovoru klid a zdravý rozum, jistě to není příjemné pro obě strany. Uvědomte si, že babičce patří uznání za to, že vychovala vás, a proto si v žádném případě nezaslouží, abyste její názory jakkoli hanili.

3. Jestliže si vaše matka i přes všechny argumenty stále prosazuje svou, je namístě stanovit jasná pravidla i s možnými důsledky. Příkladem může být, že pokud vaše matka přijde na návštěvu v době, kdy uspáváte může se stát, že ji nepřijdete otevřít.

4. Respektujte i názor babičky, přece jen je podložený léty zkušeností. I ona však musí respektovat vás.

5. V případě, kdy všechny vaše snahy selhaly je řešením návštěva psychologa. S jeho pomocí se dopátráte pravé příčiny, dostane se vám nezaujatého pohledu na věc a také navrhne oboustranně vyhovující řešení. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.