Šikana ze strany učitele a jak ji řešit

fashion

Šikana je vážnou agresivní poruchou chování, která se ve společnosti může vyskytnout u všech věkových skupin. Označení pochází z francouzštiny (chicane) a ve své podstatě znamená jakékoliv psychické či fyzické obtěžování až týrání. Pokud se řekne slovo šikana, každému se automaticky vybaví základní či střední školy, ovšem tento problém je často řešen také na pracovišti, v armádě, v rodině. Důvodů, proč se šikana stále rozmáhá může být mnoho, nejčastěji jsou to rozdíly v sociálních skupinách, stoupající agrese v televizních pořadech, neúcta k autoritám, méně přísná výchova dětí, touha po moci, nadřazenosti či obyčejná nuda a zvědavost.


Šikana na školách

Ve spojitosti s šikanou na školách se většinou hovoří o situacích, kdy šikanuje jeden žák toho druhého. Avšak obětí šikany se může stát také učitel, či naopak pedagog může šikanovat studenta. A právě na tuto formu šikany, kdy si pedagog tzv. zasedne na žáka, se zaměříme v dnešním článku.

Jistě si každý z nás pamatuje studentská léta. Pro některé jsou to úsměvné vzpomínky, pro jiného bylo období studií noční můrou. Učitelé by v přístupu k žákům neměli dělat žádné rozdíly, bohužel v praxi to nefunguje. Vždy je ve třídě nějaké dítě, které se stane učitelovým oblíbencem a také to, které se stane naopak outsiderem. Většinou má takovéto dítě nějaké znevýhodnění – pochází ze sociálně slabé rodiny, má psychické problémy, fyzické postižení, problémy s udržením pozornosti, trpí poruchou učení apod. Namísto toho, aby učitel přistupoval k takovému žákovi individuálně s ohledem na jeho potřeby, začne na něj klást takové nároky, které není dítě schopno splnit. V důsledku toho jej pak učitel ponižuje před ostatními, dává mu horší hodnocení než ostatním, neustále jej zkouší apod. Dítě tímto chováním ze strany učitele velmi trpí, i když se většinou snaží nedat na sobě nic znát. Bojí se svěřit rodičům nebo vedení školy, myslí si, že ho nikdo nebude poslouchat, a tak všechny pocity dusí v sobě. Některé děti toto těžké období přečká bez následků, na jiném se podepíše až do dospělosti.

Vedení školy by mělo zajistit určitá preventivní opatření, aby na školách k šikaně nedocházelo, a to jak ze strany dětí, tak učitelů. Pokud je pak nahlášen případ šikany, měly by se prošetřit všechny okolnosti a problém se nesmí bagatelizovat. Určitě je také důležitá součinnost školy a rodičů, ti by měli navštěvovat třídní schůzky a co je nejdůležitější, komunikovat se svým dítětem.

Pokud dítě nechce chodit do školy, zameškává hodiny s konkrétním učitelem, je zakřiknuté, má problémy se spánkem, je nesoustředěné a zhoršil se mu výrazně prospěch, je potřeba mít se na pozoru a pátrat po příčině. Čím dříve odhalíte šikanu a začnete ji řešit, tím lépe.


Jak se vypořádat s šikanou ze strany pedagoga?

Učitel může mít hned několik důvodů, proč si na některého z žáků zasedne. Nejčastěji je to jeho vlastní selhání na poli výchovy a výuky. Abyste tomu správně rozuměli, učitelé mají ve třídě často nějakého žáka, který za ostatními zaostává a oni neví, jak k němu přistupovat. Snaží se jej proto ze třídy obrazně řečeno „vyštípat“, namísto toho, aby se zaměřil na příčinu a odstranění jeho problémů.

Pokud máte podezření, že je vaše dítě obětí šikany, ověřte si nejprve všechny skutečnosti. Někdy může dítě celou situaci značně přikreslit, respektive dítě vnímá, že učitel je k němu nespravedlivý, avšak ve skutečnosti je přísný na všechny žáky ve třídě. Vyslechněte své dítě, dejte mu najevo, že mu věříte. Rozhodně si pak nejprve promluvte s učitelem a až poté se obraťte na vedení školy. Pokud se prokáže, že učitel dítě opravdu šikanuje, ale ředitel školy smete celou situaci pod kobereček, je namístě kontaktovat školní inspekci. Neustále dítě ujišťujte, že jste na jeho straně a že mu pomůžete, že se nemá čeho bát a může se vám se vším svěřit. Pokud není jiné východisko, domluvte dítěti přestup na jinou školu.

Oběti šikany si většinou nesou následky až do dospělosti, mají deprese, nízké sebevědomí, bojí se autorit, můžou se u nich objevit úzkostné stavy a jiné psychické problémy, které mu ztíží fungování v běžném životě. Proto není radno problémy se šikanou přehlížet a neřešit. Určitě doporučujeme vyhledat také odbornou pomoc dětského psychologa, který pomůže dítěti zpracovat jeho pocity a vyrovnat se s nimi. Psychologickou pomoc můžou vyhledat také rodiče, psycholog jim nabídne nezaujatý pohled na celou situaci, doporučí možná řešení apod.

 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.


Yvetta Michenkova

Pokud možno odepište mi na email ivetamichenkovaa@seznam.cz tyka se to šikany ze strany učitele