Deprese: Jak ji zvládat a proč vzniká?

fashion

Léto je za námi. Dny plné slunečního svitu, dovolených a výletů jsou nenávratně tytam a za okny začíná kralovat sychravý podzim. Pomalu se vracíme do reality všedních dnů v práci či ve škole. Ze všech stran se na nás valí povinnosti, nad kterými jsme mnohdy v létě jen mávli rukou. Nejsme z tak náhlé změny situace nadšení a často propadáme špatné náladě, smutku, melancholii. Když se nás okolí ptá, co že to je s námi, odpovídáme jedním slovem: DEPRESE.  Lze ale mluvit o depresi v pravém slova smyslu? Bohužel takovéto pojmenování svého aktuálního naladění se stalo v dnešní době docela běžným, a ne každý ví, co se pod pojmem deprese skrývá.


Depresi řadíme k afektivním poruchám. Podle různých statistik postihuje od 1 do 20% populace dospělých ve věku od 20 do 40 let. Častěji postihuje ženy než muže v poměru 2:1. Projevy deprese jsou rovněž závislé na počasí, nejméně se projevuje v teplých měsících.Proč a jak deprese vzniká?


Nejde s jistotou říci, že za depresi může ten či onen faktor. Jde o skupinu dědičných predispozic společně s vývojově podmíněnými změnami a aktuálními zátěžovými somatickými a psychosociálními faktory. U nemocných dochází ke změně ve struktuře a funkčnosti mozku.


Samotná depresivní porucha se může projevit v reakci na dlouhodobě pociťovanou psychickou zátěž, se kterou si jedinec neví rady (neúspěch v práci, partnerské problémy, strach ze samostatnosti u prahu dospělosti).Jaké jsou příznaky deprese?

Lidé, které tato nemoc postihla:


·
         trpí patologickou depresivní náladou, která neodpovídá realitě,
·
         jsou lhostejní k tomu, co se děje kolem nich,
·
         nedokážou cítit radost,
·
         koncentrují se na negativních myšlenkách,
·
         realitu kolem sebe vidí černě, pesimisticky,
·
         mají pocit, že je už nic dobrého v životě nepotká, a že už nic nemá smysl,
·
         jsou neustále unavení,
·
         reagují zpomaleně,
·
         nedovedou si vzpomenout na něco, co potřebují (dříve jim to nedělalo problém),
·
         mají ochablé držení těla,
·
         jsou bledí,
·
         cítí se neschopní a méněcenní.


V některých případech, zhruba u 8-15 % pacientů, se mohou objevit bludy a halucinace. Nemocní například slyší hlasy, které je neustále kritizují a obviňují.


Z výše popsané charakteristiky této psychické nemocí jasně vyplývá, že je to něco víc než jen špatná nálada spojená s nevlídným počasím. Je potřeba, v případě, že na sobě zpozorujete některé z těchto příznaků, urychleně vyhledat péči odborníků. Není totiž výjimkou, že u depresivních pacientů často dochází k projevům sebepoškozování. Bohužel se může stát, že nemocného často nemoc dovede až k sebevražednému jednání.


Jak se deprese léčí?

Tato afektivní porucha vyžaduje komplexní péči ze strany psychiatrů a psychologů. Nemocní lidé užívají antidepresiva v kombinaci s psychoterapií, během které se psycholog snaží naučit pacienty, jak bojovat s příznaky. Důležité je, aby se oba tyto způsoby léčby doplňovaly.


Tento článek má za cíl objasnit lidem, v čem taková opravdová deprese spočívá. Samozřejmě pokud si myslíte, že depresí jako takovou netrpíte, ale vaše špatná nálada negativně ovlivňuje vás život, můžete se rovněž obrátit na psychologa, který vám bude ochotně nápomocen v řešení vaší aktuální situace.

 Autorka článku je psycholog portálu Mojra.cz  PhDr. Michaela Miechová

 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.