Sangvinik: Veselý bavič i nestálý partner

fashion

Flegmatik, sangvinik, cholerik a melancholik. To jsou čtyři typy temperamentu podle Hippokratova rozdělení. Ten při svém bádání vycházel z teorie, že se určití lidé v určitých situacích chovají stejně. Na základě toho vytvořil čtyři skupiny, přičemž každé přisoudil jednu převládající tělesnou šťávu (humor).


Přestože Hippokratovo rozdělení temperamentu používáme dodnes, není úplně přesné. Proč? Jednoduše proto, že v této teorii není zohledněna jedinečnost každého člověka a také možnost smíšení různých typů. Ano, platí, že některý z temperamentu bude u daného jedince převládat, ale jsou přítomny i ostatní – proto se „typický“ sangvinik může chovat jako typický flegmatik, cholerik i melancholik. Vše záleží na konkrétní situaci, v jaké se zrovna nachází.


Díky těmto odchylkám od přesného vymezení je společnost rozmanitá. Protože kdybychom se všichni chovali jako přes kopírák, byli bychom nejenže předvídatelní, ale hlavně by na tom světě byla obrovská nuda.


Nepřehlédnutelný i nepřeslechnutelný společník


Kam vkročí, tam na sebe strhne pozornost. Přesně takový sangvinik je – přátelský a věčný optimista. Je to také skvělý vypravěč, publikum dokáže vtáhnout do děje notnou dávkou humoru, který patřičně přikoření dramatickými okamžiky. Když jej posloucháte, máte pocit, že i běžné nakupování v obchodě je dobrodružstvím Indiana Jonese. Svou řeč doprovází rozmáchlými gesty. Nebrání se ani fyzickému kontaktu s vámi, a když vidí, že to potřebujete, obejme vás a předá vám něco ze své energie. Je skvělým zaměstnancem, a ještě lepším šéfem.


Až moc optimismu…

 

Popravdě řečeno, jeho neustále dobrá nálada a optimismus, jsou zároveň sangvinikovým největším záporem. Časem vám to totiž začne lézt pořádně na nervy. Sangvinik také hledá každou chvíli nové výzvy, proto nedokáže nic dotáhnout až do úplného konce. Řídí se heslem kvantita nad kvalitou. A nedejbože, že jej na to upozorníte. V tu chvíli zaujme bojové postavení. On si totiž sangvinik neumí připustit, že v něčem není tak dobrý, jak si myslí.

 

 

 

Chcete zjistit, k jakému typu temperamentu patříte? Můžete si na internetu zdarma vyzkoušet různé testy. Výsledek však není stoprocentní, jak už jsme řekli, každý z nás má v sobě všechny 4 typy temperamentu, ne pouze jeden. Pokud chcete znát, v jaké míře jsou u vás temperamenty zastoupeny, zkuste požádat o pomoc psychologa. Ti mají k dispozici komplexní testy, které vám sdělí procentuální výsledek.

 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.