Léčba duše s dlouhodobým účinkem: Kognitivně behaviorální terapie

fashion

Existuje mnoho přístupů, které psychologové pro léčbu duše využívají. Jedním z nejznámějších je kognitivně behaviorální terapie (KBT). Ta se osvědčila při léčbě úzkosti, depresivních poruch, fobií, poruch nálad a dalších psychických poruch. Hojně ji psychologové využívají také při zvládání různých typů závislostí, kdy díky ní jsou klienti schopni ovládat svou neodolatelnou chuť po návykové látce (ať už jsou to drogy, alkohol, nebo jiné nelátkové spouštěče – např. automaty).


Když je potřeba změnit své návyky


Princip KBT si můžeme vysvětlit na rozdílu mezi pesimistou a optimistou. Indický mystik Osho prohlásil, že: „Optimista je ten, kdo přistoupí ráno k oknu a zajásá: Dobré ráno, Pane Bože!  Pesimista je ten, kdo se ráno přišourá k oknu a zabručí: Pane Bože, to už je zase ráno?!“  Každý z nich totiž vnímá svět jinak. Jeden hledá v každé situaci něco pozitivního, druhý vidí svět jen černobíle. Princip KBT vychází z předpokladu, že negativní postoje se člověk naučil v dětství. A jako vše ostatní se dají odnaučit. Musíte však zapracovat na změně myšlení a naučeného chování.


KBT pracuje s jednoduchým faktem – myšlenky vždy předcházejí emocím. Nejprve vás tedy napadne nějaká nepříjemná myšlenka (kognice), která ovlivní naše pocity a emoce. Na ty pak reagujeme určitým chováním (behavior). To je podmíněno právě oním negativním pocitem.


Kognitivně behaviorální terapie je postavena na důsledné práci jak s myšlením, tak i chováním.


V čem se liší kognitivně behaviorální terapie od ostatních?

 

1. Délka

KBT je oproti ostatním vcelku krátká. Zatímco s využitím jiných přístupů se terapie může protáhnout na roky, u kognitivně behaviorální terapie by proces léčby neměl být delší než 6 měsíců. Obvykle tak klient absolvuje maximálně 20 sezení s psychologem.


2. Intenzita

Protože se jedná o krátkodobý proces, je terapie velmi intenzivní. Podstatnou roli zde hraje vztah terapeut – klient. Pokud totiž klient psychologovi naprosto nedůvěřuje a nespolupracuje s ním, mine se terapie účinkem.


3. Orientace na současnost

Většina jiných terapeutických přístupů vychází z toho, že příčinou problémů jsou traumata z dětství. KBT toto sice nijak nepopírá, avšak soustředí se výhradně na aktuální problémy, přítomné vědění a myšlenkové řetězce.


Co vás při kognitivně behaviorální terapii čeká?


První sezení bude zaměřeno na identifikaci problému a může být pro někoho značně nepříjemné. Psycholog totiž potřebuje zjistit co nejvíce informací, zabrousí tak např. i do oblastí, o kterých neradi mluvíte. Naprostá otevřenost je však potřebná pro to, aby mohl terapeut označit konkrétní problém, na kterém budete pracovat. Poté bude na vás, abyste o problému uvažovali, uvědomili si jej a přemýšleli, jaké reakce ve vás určitá situace vyvolává. Tyto vžité vzorce chování se budete učit postupně zvládat a měnit.


Psycholog vás v celém tomto procesu bude motivovat k tomu, abyste aktivně zkoušeli nové možnosti. Existuje celá řada metod, jak změny dosáhnout. Ať už jsou to relaxační techniky, postupné vystavování se obávanému objektu/situaci, vystavení klienta nejhorší obavě a mnoho dalšího.

 

Úspěšnou je KBT v momentě, kdy např. pesimista přestane nahlížet na svět jen černobíle, člověk trpící úzkostí začne ovládat své chování v pro něj krizových situacích, alkoholik nebude utápět žal v alkoholu, ale zvládne řešit problémy jinak. Jednoduše řečeno, když změníte své myšlení a chování.

 

 

 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.