Nebezpečí zvané stimulační drogy

fashion

Stimulační drogy člověka často nakopnou, zahánějí únavu a jsou krátkodobým zdrojem energie. Kromě těchto vesměs pozitivních účinků, ale také bourají zábrany, zvyšují sebevědomí, a to někdy takovým způsobem, že dotyční mohou být nebezpeční sobě i svému okolí. Do této skupiny řadíme i některé běžně dostupné produkty, jako je nikotin nebo kofein. Mnohem nebezpečnější jsou však tak zvané „party drogy“, kam řadíme: pervitin, extázi nebo kokain. V tomto článku si popíšeme, jak tento typ drog ovlivňuje naši psychiku a jaký může mít dopad na naše zdraví.

Extáze – éčko, koláč

Extáze často bývá označována jako taneční droga. Podává se ve formě různě barevných pilulek s vrytými potisky. Navozuje pocit blaženosti a štěstí. Způsobuje také to, že jste schopni vydržet tančit klidně celou noc. Její účinek je založen na uvolnění serotoninu (hormon štěstí) do organismu. V běžném životě se tento hormon uvolňuje postupně, extáze však zapříčiní, že se všechen nashromážděný serotonin vypustí najednou. Největší nebezpečí hrozí při předávkování touto drogou. Jelikož účinky nastupují až po nějakém čase, lidé jsou velmi často netrpěliví a spolykají více tabletek během krátké doby. Pak již rapidní nástup nelze zastavit. Dochází k přehřátí organismu, zrychlenému tepu i dýchaní, zvyšuje se tak riziko kolapsu.

Kokain – sníh, koks

Kokain se nejčastěji užívá ve formě bílého prášku, který se šňupe nosem. Existuje však návykovější forma (crack), která se kouří a má fatálnější dopady na lidský organismus. Účinek kokainu se dostavuje poměrně rychle a trvá v řádu hodin. Dodává pocit energie, snižuje pocit žízně a hladu. Člověk se pod jeho vlivem také rychleji rozhoduje.  Závislost na látce je hlavně psychická, dotyčný rád tráví čas ve společnosti, kde může drogu brát a vyhledává činnosti, které tomu neodporují. Tělo ale samozřejmě chátrá – hubne, poškozují se nosní dutiny, játra a mozek. Předávkování (především v kombinaci s alkoholem) může způsobovat krevní sraženiny, které mohou vést až k srdeční zástavě.

Pervitin – perník, piko

Pervitin je typickou českou drogou a představuje hlavní problémovou drogu v České republice. Podává se především nitrožilně, ale dá se i šňupat, kouřit nebo dokonce rozpustit ve vodě a vypít. Bere se pro dodání odvahy. Po jeho užití mají dotyční pocit, že na co sáhnou, to se musí podařit. Obecně navozuje pocit, že vše vám jde lépe a děláte to s větším nadšením. Člověk je hyperaktivní a hodně mluví. Nebezpečí spočívá hlavně v nutnosti zvyšovat dávky. Pervitin dokáže vycucat téměř veškerou energii v organismu. Po vyprchání drogy se dostavuje stav vystupňované nervozity a netečnosti. Při dlouhodobém užívání se opět dostavuje úbytek váhy a nežádoucí psychické následky – neustálá podezřívavost, paranoia, dostavit se může i rozvinutí schizofrenie.

Pomoc a prevence

Drogová problematika už není tolik tabuizovaná, jak tomu bývalo kdysi. V současnosti se můžeme setkat hned s řadou center a poraden v celé republice. Hojně také probíhá osvěta ve školských zařízeních. I my v naší poradně vám dokážeme s tímto tématem poradit. Pokud tedy máte vy, nebo někdo z vašich blízkých, potřebu tuto problematiku prokonzultovat, neváhejte se obrátit na některého z našich poradců. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.