Výchova dítěte s ADHD

fashion

Máte doma dítě, které nevydrží ani chvíli na jednom místě? Které je neustále v pohybu a dělá mu obrovské potíže se na něco soustředit? Na nezdary reaguje impulzivně a vy už nevíte kudy dál?

 

Zkuste se na chvíli zastavit a zamyslet, jestli je vaše dítě opravdu nezvladatelné schválně, nebo zda za tím není nějaká nemoc. Například ADHD, o kterém si povíme v tomto článku.

 

Máme dítě s ADHD?

 

ADHD je porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, kterou má dítě již dánu geneticky. Na vzniku nemoci se však může podílet i špatný životní styl matky v těhotenství (kouření, alkohol), komplikovaný porod, sociální zázemí aj.

 

Mezi tři základní příznaky nemoci můžeme zařadit abnormální aktivitu, nepozornost a zvýšenou dráždivost dítěte jak ve škole, tak i v domácím prostředí. Dívky nebo chlapci nejsou schopni dlouho se soustředit na jednu činnost, dokončit zdlouhavý, či pro ně nezajímavý úkol. Nevydrží na jednom místě, neustále mají potřebu se pohybovat, s něčím si hrát, mluvit apod.

 

Na možnost poruchy pozornosti a hyperaktivitu upozorní rodiče nejčastěji vedení školy. Učitelé si nejvíce všímají rozporů ve schopnostech a chování žáků. V takovémto případě je pak namístě navštívit odborníka – psychologa. Ten může nejlépe stanovit diagnózu a léčbu.

 

Jak přistupovat k výchově dítěte s ADHD?

 

V první řadě rozhodně individuálně. Můžete se samozřejmě řídit obecnými návody, vyslechnout si rady jiných rodičů, učitelů a lékařů, ale vždy do celého konceptu výchovy musíte zařadit samotnou osobnost vašeho dítěte. Protože nikdo není stejný, a i když na většinu dětí platí určité výchovné metody, u vašeho dítěte se mohou naprosto minout účinkem.

 

Snažte se dítě spíše chválit než trestat. Pozitivní zpětná vazba je pro něj velice důležitá a popravdě s pochvalou, objetím a pochopením toho mnohdy zmůžete víc než s tresty. To samozřejmě ale neznamená, že dítěti necháte vše projít. To zase ne. Jen zvolte vhodný trest a vynechte dlouhé domlouvání.

 

Děti s touto poruchou pozornosti vnímají cokoli lépe, když si to mohou spojit s něčím materiálním. Proto můžete zvolit různé (přiměřené) materiální odměny. Když např. dítě vydrží psát v klidu domácí úkol, odměníte ho. Když se pak tato situace bude opakovat, dítě si lépe „vzpomene“ na to, že za napsaný úkol dostalo odměnu a bude se snažit, aby to zopakovalo. Stejně tak lze namotivovat k úklidu a jiným činnostem.

 

Zkuste se vžít do role vašeho dítěte. Třeba se sebevíc snaží, ale nemoc jej prostě dostihne. Proto mu neustále připomínejte a opakujte, co má udělat. Naučte ho nějaké rituály, např. aby si vše, co bude muset udělat po probuzení sepsal na papír. Věřte, dítě s ADHD je schopné zapomenout i na (pro vás) samozřejmou věc jako je čištění zubů. Když si však vše sepíše krok po kroku, na nic nezapomene.  

 

Spolupracujte se školou. Metody, které si doma nastavíte, by měli dodržovat i vyučující. A to z jednoho prostého důvodu. Pro dítě s ADHD je velmi důležitá soustavnost a pravidelnost. Změny v zajetých kolejích mu mohou pěkně zahýbat s chováním, bude je odmítat, může proti nim bojovat atd.

 

Jako rodič dítěte s ADHD to nebudete mít jednoduché. Při výchově musíte být trpěliví, důslední a neústupní. Protože hádkám a bojům s autoritou se rozhodně nevyhnete. NIKDY však nedejte dítěti najevo, že je pro vás zklamáním, že byste chtěli, aby se chovalo jako ostatní. Neupřednostňujte sourozence apod. VY a jen VY jste pro dítě tou největší oporou a učitelem. Nesmíte nad ním tzv. zlomit hůl. Díky vašemu společnému úsilí může dítě v budoucnu dosáhnout velkých úspěchů jak v osobním, tak pracovním životě.

 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.