Jak? Kdo? Kdy? Anebo jak mluvit s dětmi o rozvodu?

fashion

Téma rozvodu je velice citlivé především v případě, že ho musíme otevřít před našimi vlastními dětmi. Rodiče si většinou nejsou jisti v tom, co a jak dítěti sdělit nebo kdo by měl být tím, který dítě se situací seznámí. Pokud ani vy nevíte, jak na to, pokusíme se vám v následujícím článku poradit.


Co a jak?

Co a jak budeme dítěti sdělovat, bychom měli upravit přiměřeně k jejich věku a slovní zásobě. Například u dětí do šesti let se budeme opírat spíše o slovní spojení: „S maminkou/tatínkem už si nerozumíme tak jako dřív.“ a podobně. Takové spojení by nejspíš neprošlo u dětí v pubertě, kde bychom už měli poskytnout dítěti bližší informace o situaci. Není ale třeba složitě vysvětlovat, proč došlo k rozvratu manželství a seznamovat dítě s detaily rozvodu. Podstatné je i to, jak skutečnost oznámíme. Děti často více vnímají mimoslovní projevy, než samotný verbální obsah. Důležité tedy je, abychom mluvily klidně a nevyvolávali tak v dítěti zbytečně úzkost. Pokud se dítě na něco zeptá, nelžete mu a ani se nesnažte otázku nějak obejít. Dříve či později pravdu stejně zjistí a he rozhodně lepší, pokud jí bude vědět přímo od vás.  


Kdo?

Řada psychologů se přiklání k variantě, že o rozvodu by dítě měli informovat svorně oba rodiče. Pokud je ale situace mezi partnery napjatá a je možné, že by komunikace mohla skončit hádkou, je vhodné se tomuto typu oznámení vyhnout. Obecně by měl dítě s rozvodem seznámit ten s rodičů, který dokáže tuto skutečnost předat nejvhodnějším způsobem. Děti byste neměli využívat jako prostředek k vytvoření pocitu viny u partnera. Často totiž dochází k tomu, že partner, který s rozvodem nesouhlasí, donutí druhého, aby dítěti vysvětlit, proč od nich odchází. To může u dítěte vyvolat zbytečnou úzkost a bude přemýšlet nad tím, jestli neudělalo něco špatně.


Kdy a kde?

V případě rozvodu a informovanosti dětí byste se měli řídit pravidlem: „Čím dříve, tím lépe.“ Děti vytuší, že se něco děje a že se rodinná atmosféra změnila. Nemá tedy smysl před nimi něco dlouze tajit. Pokud je jasné, že k rozvodu nevyhnutelně dojde, měli byste s tou skutečností dítě seznámit. Vhodné načasování neexistuje, ale je daleko lepší, když se dítě o rozvodu dozví přímo od vás a ne zprostředkovaně od svého okolí. Tím, že budete k dítěti upřímní, neztratíte jako rodič jeho důvěru a vztahy tak nenaruší. Pokud váháte nad tím, kde tuto situaci dítěti sdělit, vždy berte ohledy na dítě samotné. Nejlepší variantou je zvolit takové místo, kde se cítí bezpečně a kde má své útočiště například jeho vlastní pokoj. Naopak se nedoporučuje sdělovat tuto informaci na místech, kde dítě nemůže nebo nechce projevit své emoce – restaurace, výlety, dovolené.>>> Rychlý tip, jak říci dětem o rozvodu <<<

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.