Flegmatik: Nekonfliktní pohodář

fashion

Flegmatik, sangvinik, cholerik a melancholik. To jsou čtyři typy temperamentu podle Hippokratova rozdělení. Ten při svém bádání vycházel z teorie, že se určití lidé v určitých situacích chovají stejně. Na základě toho vytvořil čtyři skupiny, přičemž každé přisoudil jednu převládající tělesnou šťávu (humor).


Přestože Hippokratovo rozdělení temperamentu používáme dodnes, není úplně přesné. Proč? Jednoduše proto, že v této teorii není zohledněna jedinečnost každého člověka a také možnost smíšení různých typů. Ano, platí, že některý z temperamentu bude u daného jedince převládat, ale jsou přítomny i ostatní – proto se „typický“ flegmatik může chovat jako typický sangvinik, cholerik i melancholik. Vše záleží na konkrétní situaci, v jaké se zrovna nachází.


Díky těmto odchylkám od přesného vymezení je společnost rozmanitá. Protože kdybychom se všichni chovali jako přes kopírák, byli bychom nejenže předvídatelní, ale hlavně by na tom světě byla obrovská nuda.


Jsem flegmatik. A je mi to jedno!


Asi tak nějak se člověk – flegmatik – vyjadřuje. Tak ho známe. Je to pohodář, kterého nikdo a nic nevyvede z míry. Nehádá se, není agresivní, vše řeší v klidu a s rozvahou. Než se k čemukoli vyjádří, tisíckrát si to promyslí.


Díky své klidné povaze je výborným posluchačem. Věřte, že vám nikdy nebude skákat do řeči. Problém je, že vám vlastně málokdy řekne svůj názor. Takže spíš čekejte, že bude jen pokyvovat hlavou a mlčet. A pokud po něm budete chtít, aby vám pomohl se pro něco rozhodnout, určitě to nebude hned. On si to totiž flegmatik potřebuje nechat projít hlavou. A to může trvat.


Celkově flegmatik působí spíš jako lenoch. Ale líný rozhodně není. Je to pilný pracant, trpělivý, schopný pracovat samostatně i v kolektivu. Sice není nejrychlejší, ale je velice pečlivý, proto se hodí např. na úřednické posty. Flegmatik nemá žádné přehnané ambice. Ke štěstí mu stačí málo.


Flegmatik je věrným a spolehlivým partnerem. Dává partnerce/partnerovi prostor pro seberealizaci, nevyvolává hádky. Život s ním může být idylický, ale pro někoho až nudný. Nedává najevo své pocity, spíše se uzavírá do sebe, a tak může vzbuzovat dojem, že svého partnera nemiluje, protože se o každý projev náklonnosti musí doprošovat.


Značka ideál? Ne!


I přes veškeré klady má melancholik také své zápory.  Mezi ty největší patří pasivní postoj a absence vyjadřování emocí. Dále také pomalé tempo, přílišná přizpůsobivost, odmítaní účastnit se jakéhokoliv společenského života (nechodí na večírky, do divadla, do kina) …

 


 

Chcete zjistit, k jakému typu temperamentu patříte? Můžete si na internetu zdarma vyzkoušet různé testy. Výsledek však není stoprocentní, jak už jsme řekli, každý z nás má v sobě všechny 4 typy temperamentu, ne pouze jeden. Pokud chcete znát, v jaké míře jsou u vás temperamenty zastoupeny, zkuste požádat o pomoc psychologa. Ti mají k dispozici komplexní testy, které vám sdělí procentuální výsledek.

 

 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.