Medicínské překlady a jejich přínos pro psychologii

fashion

Pochopení lidské psychiky a všeho, co s ní úzce souvisí je velmi náročným oborem. Přístupy k poznání a léčbě lidské duše se s dobou vyvíjejí, modernizují. Celosvětově probíhají různé výzkumy, avšak aby bylo možné sjednotit nové objevy do jednoho celku je nutné, aby byly všemi stranami správně pochopeny, což často komplikuje jazyková bariéra. A právě v tomto ohledu jsou kvalitně zpracované psychologické překlady k nezaplacení. Díky nim mohou nejen psychologové a psychiatři z České republiky obohatit své metody, ale také jejich poznatky, přeložené do několika jazyků, přispívají k celkovému rozvoji psychologie.

Kde bychom dnes byli bez Freudovy psychoanalýzy, Alzheimerových poznatků o stejnojmenné nemoci, Jungovy analytické psychologie a výzkumu schizofrenie a mnoha dalších významných počinů a teorií. Ty by však nedošly takové slávy, kdyby nebyly postupně překládány do několika světových jazyků. Jednoduše řečeno, bez schopných překladatelů, by psychologie nebyla na takové úrovni, jakou se dnes může pyšnit. Přestože se může zdát, že již vše významné bylo v rámci psychologického výzkumu objeveno, není tomu tak. Lidská mysl skýtá nepřeberné množství možností, je tajuplná a neustále dokáže překvapovat, a to i ty nejvzdělanější odborníky z řad psychologů a psychiatrů. Proto je i dnes potřeba kvalitních zdravotnických a psychologických překladů.

Jakožto psychologická poradna si potřebu překladů odborných textů a studií plně uvědomujeme, proto doporučujeme vysoce kvalitní překladatele nejen zdravotnických a psychologických textů, které naleznete na stránkách propreklady.cz a i-translators.eu. Tým těchto překladatelů tvoří jak lékaři, psychologové, farmaceuti, mikrobiologové, tak i např. nukleární fyzik. V rámci svého působení přeložili již tisíce stran lékařských zpráv, mj. také pro Karlovu a Ostravskou univerzitu. Mezi nejdůležitější jazyky z/do kterých tito odborníci překládají patří angličtina, němčina, ruština, francouzština aj.


PROPREKLADY.CZ A I-TRANSLATORS.EU V KOSTCE (v rámci medicinských překladů):

Možné úkony:

- Překlad

- Syntéza

- Výklad

 

Tým překladatelů:

- 15-25 lékařů

- 2 kliničtí psychologové

- 4 farmaceuti

- 2 mikrobiologové

- 1 nukleární fyzik

Jazyky:

- angličtina

- němčina

- slovenština

- čeština

- ruština

- francouzština

- italština

- španělština

- polština

Praxe:

- tisíce stran lékařských zpráv

- 4 tisíce stran pro lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ostravské Univerzity

 

Ať už studujete psychologii, zajímáte se o nové (nejen) psychologické poznatky, nebo patříte k odborníkům, kteří chtějí své teorie a výzkumy publikovat i v zahraničí, doporučujeme vsadit na opravdu kvalitní překlad. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.