Psychologická konzultace v cizím jazyce

fashion

Život v cizí zemi není jednoduchý. V podstatě necháte svůj dosavadní život, vše, na co jste zvyklí, své přátele a rodinu hodně daleko. A teď můžete buď plavat s proudem, nechat se jen tak volně unášet nebo se snažit mermomocí plavat proti němu. Je jen na člověku samotném, co si vyberete.


Nejeden cizinec si umí představit situaci, kdy se snaží mermomocí domluvit a buďto se stane středem pozornosti, kvůli nešťastnému přeřeknutí, nebo je nepochopen. Vezměte si jen takový ten typický suchý anglický humor. Kolikrát jste se takovému vtipu zasmáli? Pokud mu nepřijdete na chuť, bude vám připadat možná až trapný. Jenže Angličan se mu smát bude. Proč? Protože mu jednoduše rozumí v celé jeho podstatě.


Kolik řeší znáš…


Je pravda, že naučit se dobře hovořit jazykem, který se používá v zemi, ve které jsme se rozhodli žít, je základ. Obnáší to však různá úskalí. A jsou opravdu situace, kde o žádné nedorozumění nestojíte, ať už potřebujete radu, pomoc, jasné informace, nebo se prostě jen vypovídat ze svého trápení.


Můžete plynule hovořit několika jazyky, a stejně své pocity zvládnete popsat nejlépe ve svém rodném jazyce. Touto problematikou, tedy mentálními aspekty jazyka se zabývá psycholingvistika. Ta zkoumá zejména souvislost mezi řečí a myšlením. Mluvíte nějakým cizím jazykem? Zkuste si tedy popsat nějakou situaci nejprve ve své rodné řeči a poté v cizí. Vnímáte ten rozdíl?


Příkladem za všechny může být partnerský vztah kdy jeden pochází z ČR, druhý třeba z Anglie. Chvíli vztah fungoval bez problémů, ale pak partner zjistí, že si sám nedokáže ani zajít na nákup, k lékaři apod. Je závislý na partnerce, protože se ještě dostatečně nenaučil mluvit česky. Partner je z celé situace značně nevrlý a jakmile dojde na hádku, bude mít každý z partnerů tendenci sklouzávat v nejvypjatějších chvílích ke své rodné řeči. Nebo mohou být otřepané a zažité fráze druhou polovičkou špatně pochopeny. Úskalí vícejazyčných partnerství, co se komunikace týče je opravdu hodně.


Najednou vztah dostihne krize, začnete uvažovat o partnerské poradně. Ale jak asi může probíhat párová terapie, když jeden z partnerů nebude psychologovi dost dobře rozumět?  Můžete samozřejmě tlumočit, ale kde má potom psycholog (a i partner jistotu) že mu překládáte vše bez příkras? Nehledě na to, že většinou je součástí párové terapie také několik individuálních konzultací. Psycholog si chce vyslechnout muže i ženu bez přítomnosti toho druhého. To proto, aby zjistil oba pohledy na celou situaci a třeba i informace, které si před sebou partneři sdělit nechtějí. Co dělat v tomto případě? Přizvat ke konzultaci tlumočníka? Přece se nebudete otevírat před cizím člověkem. Komplikovaná situace…

 

Psycholog (nejen) pro cizince


Psychologická poradna Mojra.cz poskytuje konzultace online formou nejen pro Čechy, kteří žijí v zahraničí, ale také pro cizince, kteří se přistěhovali do Čech. Konzultace s psychologem může být vedena v anglickém, německém, španělském, slovenském a polském jazyce.


Cizinci tak mohou řešit své problémy s psychologem v jazyce, který je pro ně přirozený. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.