Pasivní agrese ve vztahu a jak s ní bojovat

fashion

Každý z nás řeší konflikty po svém. Jeden chce o problému diskutovat, jiný zarytě mlčí. Někdo nad vším mávne rukou, druhý oplácí stejnou mincí a dělá naschvály. Pokud patříte vy, nebo partner k těm, kteří skrytě vyjadřují nesouhlas namísto toho, aby jej řekli přímo, pak se nejspíše potýkáte s pasivní agresí.


Co znamená být pasivně agresivní?


Pasivní agrese je specifickou poruchou osobnosti, kdy jedinec není schopen vyjádřit rozdílný názor přímo, proto k tomu využívá pasivní prostředky – mlčení, váhavost, zapomínání… Přestože se všechny tyto projevy tváří jako neúmyslné, jde o důkladně promyšlené chování, které vám má co nejvíce znepříjemnit život (agrese).


Příčinou pasivně agresivního chování je velmi často výchova, proto abyste této poruše předcházeli u svých dětí, snažte se je nezatahovat do partnerských konfliktů. A když už se tomu nevyhnete, tak jim vše vysvětlete. Děti pasivní agresi často využívají jako obranný mechanismus, aby zakryly svou nejistotu a strach. A tyto vzorce chování si posléze přenášejí do dospělosti.


Typické projevy pasivní agrese ve vztahu

 

- partner mlčí v situacích, které vyvolávají diskuzi

- mlčení je využíváno jako způsob trestu

- partner úmyslně zapomíná s cílem pomstít se

- ignorování partnera, zjevná lhostejnost

- při komunikaci partner v hojné míře používá ironické narážky, sarkasmus, útočné otázky

- partner vám úmyslně zatajuje důležité informace

- neustále staví sebe sama do pozice oběti, ze všeho obviňuje vás

 

Pasivní agrese je jednou z oblíbených technik manipulace. Je to v podstatě neustálý boj o moc, při kterém se překrucují fakta tak, aby hlavní téma diskuze bylo upozaděno a vedlejší téma se dostalo do popředí. Cílem je odvést vaši pozornost, zamotat situaci natolik, že v momentě, kdy pasivně agresivní partner najednou utne proslov v půlce věty, vy nebudete vědět, proč vše začalo a budete se cítit provinile. Dokonalá obrana jen co je pravda.


Jak vyzrát na agresivně pasivního partnera?


V první řadě si musíte odpovědět na několik otázek. Co je příčinou partnerova chování? Je to zažitý vzorec z dětství, nebo důsledek vaší silné osobnosti, kdy se partner cítí ve vztahu utlačován? Nebo je pravda někde úplně jinde?


Zkuste partnera na jeho nevhodné chování upozornit, vysvětlete mu, že ve vztahu byste měli rovnocenně komunikovat a nevyužívat slova a mlčení jako zbraně. Buďte trpěliví a netlačte na partnera, změna ze dne na den určitě nenastane. Naslouchejte mu, dejte najevo, jak je pro vás důležitý a že vám na něm opravdu záleží, nechcete mu ubližovat a on by neměl ubližovat vám.


Pokud na to sami nestačíte, vyhledejte psychologa. Někdy je příčina pasivně agresivního chování úplně jinde, než si myslíte. Psycholog po ni nezaujatě zapátrá, nabídne jiný úhel pohledu a pomůže vám situaci co nejlépe vyřešit.

 

 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.