Principy krizové intervence

fashion

„Panebože, je nemocný, umírá! Proč mi to neřekl dříve?! Co jen budu dělat? To neunesu, nezvládnu!“Toto je jedna z mnoha situací, jak se můžeme v okamžiku dostat do krize. Každý už to někdy zažil, není člověka, který by si krizí neprošel. Záleží však na tom, jak se s daným stavem dokážeme vyrovnat, do jaké míry je pro nás traumatizující. Pro jednoho je to nezaplacení složenky v termínu, pro druhého zjištění, že je vážně nemocný apod. Člověk má od přírody dánu schopnost vypořádat se s problémy sám, hledá všechna řešení a možnosti. Mnohdy se však ocitá ve slepé uličce, či chcete-li začarovaném kruhu, ze kterého nedokáže sám najít cestu ven. Místo aby problém vyřešil, nabaluje na něj další a další. 

Pokud prožíváte svízelnou situaci a cítíte, že na ni nestačíte, nebojte se obrátit na odborníky, psychology zabývající se krizovou intervencí. Okolností, se kterými se nemusíme umět vyrovnat sami, je opravdu mnoho. Mezi ty nejčastější patří úmrtí někoho blízkého (rodiče, partnera, dítěte…), zjištění vážné choroby u nás či rodiny, přátel. Dále pak různá traumata (týrání, mučení, únos aj.), prožití nebo zapříčinění vážné dopravní nehody, ale také ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, vztahu apod.  

 


Mnoho lidí se bojí se svými problémy svěřit, nechce projevovat slabost. Ale toto smýšlení je bohužel špatné a může mít až fatální následky. Pokud se budete snažit své negativní pocity odsunout do pozadí, tvářit se, jakože neexistují, nic to v konečném důsledku nevyřeší. Naopak se všechna negativa budou střádat a pak to ve vás najednou exploduje, což může vyústit v silné deprese, myšlenky na smrt aj.Krizový intervent Krizový intervent je zde hlavně od toho, aby vás poslouchal, pochopil a na základě všeho, co mu sdělíte, se pak snaží najít východisko. Základem je oboustranná důvěra, psycholog nebagatelizuje vaše pocity, nehodnotí, co jste mohli a měli udělat jinak. Pouze poukáže na možnosti, jak krize tzv. využít ve svůj prospěch, aby vás nezničila, ale naopak posunula dále.Krizoví interventi vychází z toho, že člověk je individualita, proto někomu stačí ke zvládnutí krize jedno sezení, jiný potřebuje času více. Obecně platí, že cílem krizové intervence je zvládnutí krize zhruba po třech setkáních, eventuálně ve vážnějších případech můžeme plynule přejít do psychoterapie. Krizoví interventi mohou pomoci zejména v těchto situacích:         


 • smrt v rodině
 • traumatické události
 • tragické autonehody
 • nepříznivý zdravotní stav
 • ztráta zaměstnání
 • bolestivý rozchod, rozvod
 • neočekávaný konflikt, situace


 

Průběh krizové intervence:


 • 1 .     Naslouchání – vyslechneme si váš příběh, zajímáme se o vaše pocity a jak danou krizi prožíváte, klademe otázky, abychom si vytvořili komplexní obraz situace.


 • 2.       Zrcadlení – psycholog se snaží vžít do situace klienta, aby mohl lépe pochopit jeho jednání, prožívání, a tak si udržel vzájemný kontakt a důvěru.


 • 3.       Parafráze – vše, co se psycholog dozví od klienta, převypráví svými slovy. Účelem je poukázat na možnosti, kterých si klient sám nevšiml, shrnout celou situaci.


 • 4.       Kotvení – lidskou přirozeností je spoléhat se na jednu informaci (kotvu) a od té se pak odvíjet v dalším rozhodování. Psycholog vám pomůže nejlepší „kotvu“ najít a využít ji jak nejlépe to jde.


 • 5.       Zhodnocení a návrh řešení


 • Pokud jste se ocitli v těžké životní situaci a rádi byste využili pomoc krizového interventa, neváhejte se obrátit na některého z našich psychologů. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.