Asociálové mezi námi: Krutí a necitliví manipulátoři

fashion

Asociál. Označení, které v nejedné situaci použilo mnoho z nás. Většinou si pod tímto pojmem představíme člověka, který se straní společnosti, je samotář a možná i trochu podivín. Ale to jste na omylu, tak to vůbec není. Člověk – samotář je s největší pravděpodobností buďto silný introvert, nebo trpí sociální fobií. Nemusí být nutně asociálem.

 


 

Slovníček pojmů:

Introvert

 Je typ člověka, který se často obrací do svého nitra. Přítomnost velké společnosti lidí ho může po nějaké době vyčerpat. Je zvyklý si řešit věci sám, moc toho ze svého života dalším lidem nesděluje. Sociální cítění je v pořádku.


Sociální fobie

Jedná se o úzkostnou poruchu, v dnešní době můžeme říct, že jednu z nejrozšířenějších. Lidé trpící sociální fobií mají strach z lidí, komunikace s nimi, respektive z jakéhokoli kontaktu, kdy by byli středem pozornosti. Intenzita strachu a úzkosti je různá podle situace, ve které se nachází. V konečném důsledku tato fobie velmi ovlivní celkovou životní úroveň – přestanete úplně vycházet z domu, což vede mj. ke ztrátě zaměstnání apod.


Asociál

Asociální člověk má snížené až chybějící sociální chování. Je to tedy jedinec s plochým sociálním vnímáním a nedostatkem empatie, který má problém s respektováním pravidel a norem společnosti. Asociálové se už od dětství mohou projevovat zvýšenou lhavostí a manipulací.


Asociální porucha osobnosti

V určitých případech už nemluvíme pouze o asociálních rysech osobnosti, ale o asociální poruše osobnosti (též disociální, antisociální). Takového člověka pak také můžeme označit jako psychopata či sociopata. O diagnóze můžeme hovořit až po osmnáctém roce, nicméně asociální znaky se objevují už před patnáctým rokem života. Varovným signálem jsou u dětí různé poruchy chování. Například krutost vůči zvířatům, šikana, vandalismus či záškoláctví.

 

 


Jak poznám asociála?


Jak už bylo řečeno, je to člověk, kterému značně nebo úplně chybí sociální cítění a empatie. Mezi typické rysi asociální osobnosti patří:


  • impulzivita, nestálost
  • časté střídání sexuálních partnerů
  • nahlížení na ostatní jako na věci
  • nerespektování morálních zásad a pravidel
  • absence špatného svědomí a lítosti
  • manipulace, lhaní, sklony k podvodnému chování
  • agresivní chování, bezohlednost

 
Pokud si nyní psychopata představujete pouze jako kriminálníka a zločince, nenechte se zmást! Mnoho psychopatů se do přímého konfliktu se zákonem dostat vůbec nemusí. Lidé s asociálními rysy se často sdružují například v politice či ve vysokých manažerských pozicích.Po boku asociála


Nejspíš vás napadlo, že s asociálem nejde v žádném případě vyjít a život po jeho boku je nemyslitelný. Ano, bohužel je to tak. Partnerství s asociálním člověkem je jako past, ze které se neumíte vymanit. Je to neustálý kolotoč manipulace, intrik a agrese. Dokonce si dovolíme označit vztah s asociálem za toxický. Problém je také v tom, že se od něj nedočkáte pochopení a porozumění. Můžete se tedy snažit o svých pocitech mluvit, jak chcete, asociála to nechá zcela klidným a měnit se nebude.


Pokud s asociálem žijete, doporučujeme vyhledat pomoc psychologa, který vám pomůže najít způsob, jak partnera zvládnout, nebo jak se vymanit z jeho vlivu. V lepším případě se vám může podařit přesvědčit asociála k terapii. Nečekejte od ní však zázraky, v tomto případě je to opravdu náročný boj, který v konečném důsledku přinese „pouhé“ zlepšení. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.