FOBIE: Jak s ní bojovat?

fashion

Každý člověk občas pocítí strach, ať už je opodstatněný, či nikoliv. Není dobré jej chápat jako vyloženě negativní záležitost, díky strachu se vyhneme mnoha ohrožujícím situacím. Avšak pozor, jedná se pouze o dočasný stav, který nijak zvlášť neovlivní naše budoucí chování.


Bojím se, nebo trpím fobií? 


Mnoho lidí hovoří o strachu jako o fobii, což není až tak pravda. Ano, obojí spolu úzce souvisí, ovšem fobie má přetrvávající ráz, ochromující účinek, typické jsou jak psychické projevy  (pocity šílenství, hrůza ze smrti, panika), tak i fyzické  (potíže s dechem, pocení, zběsilý tep a bušení srdce, vyprahlost v ústech, omdlévání, bolesti břicha apod.).Chorobná úzkost se přitom nemusí projevit až při vystavení se dané situaci, objektu, zvířeti, předmětu aj., ale spustit ji může také samotná představa, že by se to mohlo stát. Všemu „ohrožujícímu“ se proto snažíme vyhnout různými způsoby, což může mít dopad na naše každodenní fungování.

 

Typy fobiíFobii můžeme prožívat z čehokoli, co lze pojmenovat. Nejvíce zastoupenou skupinou jsou tzv. specifické fobie, celkem je jich na 300. Projevují se úzkostí ze situací či objektů, které běžně nejsou chápány jako silně ohrožující, přičemž si plně uvědomujeme, že reagujeme přehnaně.  Tyto fobie můžeme pro lepší orientaci rozdělit do několika podskupin:

 

  • ze zvířat (např. arachnofobie – z pavouků, ofidiofobie – z hadů, agrizoofobie – z divokých zvířat, kynofobie – ze psů, felinofobie – z koček, dipterofobie – z dvoukřídlého hmyzu…)

  • související s životním prostředím (astrofobie – přírodní úkazy, anemofobie – z větru…)

  • situační (klaustrofobie – uzavřený prostor, aerofobie – z létání, agyiofobie – přecházení silnice)

  • související se zdravím (dermatosiofobie – onemocnění kůže, infarktofobie – z infarktu…)
     
  • ostatní (germanofobie – strach z Němců, islamofobie – z islámu apod.)

 


Zvlášť pak vymezujeme agorafobii, což je strach z míst, kde by bylo složité se dovolat pomoci. Ať už jde o prostory, ve kterých se vyskytují davy lidí (obchody, nádraží…), nebo se v nich nacházíme sami (auto). Pocit úzkosti často vede až k tomu, že „pro jistotu“ nebudeme vycházet z domu. Obdobný účinek má pak i sociální fobie – ta pramení z nízké sebedůvěry. Neustále je zde pocit, že dojte ke ztrapnění, výsměchu vůči naší osobě. Proto se vyhýbáme momentům, ve kterých bychom byli středem pozornosti (např. veřejné projevy, diskuze, prezentace, jídlo ve společnosti, pořádání večírků, návštěvy aj.)

 Co se týče léčby fobií, je velmi individuální. U někoho pomohou léky snižující pocity úzkosti, někde pomůže tzv. léčba šokem, jindy je potřeba postupovat pomalu od nejméně stresujících podnětů po ty extrémně vypjaté.
Abecední seznam fobií: 


      A

 ·        ablutofobie – strach z prádla nebo koupání

·         akarofobie – strach z hmyzu a štípnutí hmyzem

          acerofobie – strach z kyselosti

          akrofobie – strach z výšky

·         aerofobie – strach z proudícího vzduchu

·         agrizoofobie -  strach z divokých zvířat

·         achluofobie – strach z temnoty

·         aichmofobie – strach ze špičatých předmětů

·         ailurofobie – strach z koček

·         akribofobie – strach pisatele, že napsal něco nesprávně či nevhodně

·         akrofobie – strach z hloubky

·         akustikofobie – strach z hluku

·         alektorofobie – strach ze slepic

·         algofobie – strach z bolesti vlastní i cizí

·         ambulofobie -  strach z chůze

·         androfobie – strach žen, mužů

·         antropofobie – strach z lidí

·         apifobie – strach ze včel

·         arachnofobie – strach z pavouků

·         astrofobie – strach z přírodních úkazů, např. bouřky

·         autofobie – strach ze sebe sama

·         aviafobie – strach z létání

    B

          bacilofobie – strach z bacilů a mikrobů či nákazy

·         bakteriofobie – strach z bakterií či nákazy

·         balistofobie -  strach ze střel

·         barofobie – strach z gravitace či atmosférického tlaku

·         basifobie/basofobie – strach z chůze, neschopnost stát – obava upadnutí

·         batofobie – strach z hloubek

·         batysiderodromofobie - strach z podzemní dráhy,metra

·         batrachofobie – strach z obojživelníků

·         belonefobie – strach z jehly

·         botanofobie – strach ze sazenic či rostlin

           brontofobie (brontegmofobie ) – strach z hromu

  

·         C
     
cenotofobie – strach z čehokoli nového

·         cibofobie – strach z jídla

·         coulrofobie – strach z klaunů

    D

·         damnofobie - strach z věčného zatracení,pekelných trestů

·         démonofobie (i demonofobie či daemonofobie) – strach z démonů, duchů či strašidel

·         decidofobie – strach z rozhodování

·         defekalgesiofobie – strach z bolestivých stolic

·         deipnofobie – strach z jídelny

·         demofobie – strach z lidí

·         dendrofobie – strach ze stromů

·         dentoskalpofobie - strach ze zubních párátek

·         dromofobie – strach z ulic

·         dysmorfofobie – strach z deformace či vlastní ošklivosti

·         dysponderomorfofobie - strach z tělesné deformity způsobené obezitou
    
     E

·         efodiofobie - strach z příprav na cestu

·         ekleziofobie – strach z kostela

          elektrofobie – strach z elektrických spotřebičů

·         entomofobie – strach z hmyzu

·         efebifobie – strach z teenagerů (z náctiletých lidi)

·         ekvinofobie – strach z koní

·         eremofobie – strach ze samoty

·         ereutofobie (erytrofobie) – strach z (nebo při) červenání

·         ergofobie – strach z jednání, konání

·         etalomichlofobie - strach ze smogu

·         eutynofobie - strach z odpovědnosti

     F

·         farmakofobie – strach z léků

·         felinofobie – strach z koček (taky (ailurofobie, elurofobie, galeofobie, gatofobie)

·         filemafobie – strach z líbání

·         fobofobie – strach z vlastního strachu

·         fotofobie – strach ze světla

·         frigofobie – strach z chladu nebo chladných věcí

·         ftizeofobie - strach z onemocnění tuberkulózou

          frankofobie – strach z Francouzů

·         fungofobie – strach z hub

    G

          gamofobie – strach ze sňatku

·         gefyrofobie – strach z mostů

·         genofobie - strach ze sexu

·         glosodetofobie - strach z dlouhých slov ( jazykolamů )

·         gnomofobie - strach z vědců, vzdělanců

·         gripaviarofobie - strach z ptačí chřipky

·         gymnofobie - strach z nahoty

·         gynofobie – strach mužů z žen

    H

          hamartofobie – strach z omylů

          harpaxofobie - strach ze zlodějů

·         heliofobie – strach ze slunečního světla

·         hematofobie – strach z krve

          herpetofobie – strach z plazů

·         hexakosioihexekontahexafobie – strach z čísla 666

·         hierofobie – strach z posvátných věcí

·         hipopotomonstroseskvipedaliofobie – strach z dlouhých slov ( sáhodlouhých shluku písmen)

·         hodosemofobie - strach z dopravních značek

·         homichlofobie – strach z mlhy (nebulofobie)

·         homofobie – strach z homosexuálů

·         hydrofobie – strach z vody či koupání

·         hypnofobie – strach ze spánku

·         helmintofobie – strach z červů

     CH

           chorofobie - strach z tance

           chrematofobie - strach z peněz

·         chromofobie – strach z barvy


     I

·         iatrofobie – strach z ordinace lékaře nebo doktorů

·         iktofobie – strach z mozkové mrtvice

·         ikonomechanofobie - strach z fotoaparátu,fotografování

·         idrosofobie – strach z pocení

·         infarktofobie – strach z infarktu,srdeční mrtvice

·         ichtyofobie – strach z ryb

·         ilyngofobie - strach ze závrati

·         iofobie – strach z otravy jedem


     K

·         kairofobie – strach ze zmeškání správné příležitosti

·         kakofobie – strach z šerednosti

·         kakotechofobie – strach z nemotornosti

·         karcinofobie/kancerofobie – strach před rakovinou

          klaustrofobie – strach z uzavřených prostor

·         kleptofobie – strach z okradení či kradení

·         koumpounofobie – strach z knoflíků

          kremnofobie – strach z pohledu do hloubky

·         kruciverbofobie - strach z křížovek

·         kyesofobie – strach z těhotenství

·         kynofobie – strach ze psů

·         lachanofobie - strach ze zeleniny


     L

·         lalofobie, laliofobie – strach z hovoru

·         logofobie – strach z vlastního mluveného projevu, často provázen koktavostí

·         logizomechanofobie – strach z počítačů či práce na nich

·         lutrafobie – strach z vyder

·         lysofobie – strach ze vztekliny

 

     M

·         marofobie – strach z dlouhého čekání

·         mageirocofobie – strach z vaření

·         maieusiofobie – strach z porodu

·         maniofobie – strach ze zbláznění se

·         megalofobie – strach z velkých věcí

·         melofobie – strach z hudby

          musofobie – strach z myší

·         myzofobie – strach před špínou, nákazou, znečištěním


     N

·         nebulafobie – strach z mlhy (homichlofobie)

·         nekrofobie – strach ze smrti

·         nelofobie – strach ze skla

·         nosofobie – strach z nemocí a jejich následků

·         nomatofobie – strach z jmen

·         nomofobie – strach ze ztráty, odcizení mobilního telefonu (strach z nedostupnosti, ztráty kontaktů s jinými osobami...)

·         nucleomitufobie – strach z nukleárních zbraní

·         nyktofobie – strach před tmou a nocí, vyskytuje se zejména u neurotických dětí

·         melanchofobie - strach z ticha, prázdnoty


     O

·         obesofobie – strach z tloustnutí (pocrescofobie)

·         ofidiofobie – strach z hadů

·         oktofobie – strach z čísla 8

·         olfaktofobie – strach z některých pachů (podle některých zdrojů i z hluku)

·         ombrofobie - strach z deště

·         onomatofobie – strach z vyslovení určitého čísla nebo slova

·         optofobie - strach otevřít oči

·         ornitofobie – strach z ptáků jakéhokoliv druhu

·         oxyfobie – strach z ostrých nástrojů


     P

·         pagofobie – strach z sněhu a mrazu

·         pachnofobie - strach z jinovatky

·         panofobie/pantofobie – strach ze všeho

·         paraskevidekatriafobie – strach z pátku 13.

·         parazitofobie – strach z parazitů

·         pareunofobie - strach z pohlavního styku

·         patofobie – strach z nemoci, choroby

·         pedikulofobie – strach z zavšivení

·         pedofobie – strach z dětí

·         peniofobie- strach z chudoby

·         peristerofobie- strach z holubů

·         pokreskofobie – strach z tloustnutí (obesofobie)

          potamofobie – strach z tekoucí vody

·         primeisodofobie - strach z prvního pohlavního styku

·         pseudofobie – strach ze lži

·         pyrexiofobie - strach z horečky

·         pyrofobie – strach z ohně


    R

·         radiofobie – strach z ozáření

·         ranidafobie – strach z žab

·         rektofobie – strach z onemocnění konečníku


     S

·         siderodromofobie – strach z vlaků, ze železnice

·         siderofobie – strach z hvězd

·         sitofobie – strach z jídla

·         skabiofobie – strach ze svrabu

·         skotofobie – strach z temnoty

·         sociofobie – strach z pití, psaní, mluvení, čtení před ostatními

·         syngenezofobie - strach z příbuzenstva, rodinných příslušníků


    T

·         tabofobie – strach před vysycháním míchy

·         tafefobie – strach před možností být pohřben zaživa

·         tanatofobie/thanatofobie – strach ze smrti

·         teofobie – strach z božího trestu a hněvu

·         tokofobie – ženský strach z porodu

·         topofobie - strach z určitého místa

·         trichofobie – strach z vlasů

·         trichopatofobie - strach z chorob vlasů

·         triskaidekafobie – strach z čísla 13


     U

·         uranofobie – strach z nebe

·         urofobie – strach z moči či pomočení se

 

    V

·         vakcinofobie – strach z očkování

·         venerofobie – strach z pohlavních nemocí

·         venustrafobie – strach z krásných žen

 ·        vermifobie – strach z červů a střevních parazitů

·         vertigofobie – strach ze závrati

·         vestifobie – strach z šatů

·         virginitifobie – strach ze znásilnění

·         vitrikofobie – strach z narození nevlastnímu otci


    W

          wiccafobie – strach z čarodějnic a kouzelnictví


    X

          xanthofobie – strach ze žluté barvy nebo slova žlutý

          xenofobie – strach či odpor k cizincům, až strach ze všeho cizího

·         xerofobie – strach ze střízlivosti

·         xylofobie – strach z dřevěných předmětů a lesů


    Z

·         zelofobie – strach z žárlivosti

·         zemmifobie – strach z velikých hlodavců, např. krys

·         zeusofobie – strach z Boha nebo božstev

·         zoofobie – strach ze zvířat

·         zytofobie - strach z piva

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.


Lenka

Dobrý den, můj syn (12let) začal mít strach z větru. Ve škole se vynervuje tak že je mu zle od žaludku a musím si ho vyzvednou. Může mi někdo poradit jak tohle řešit? Děkuji

Tým poradny Mojra.cz

Dobrý den, v tomto případě je určitě namístě prodiskutovat stav syna přímo s psychologem. Zde v diskuzi bohužel k řešení nedojdeme s ohledem na malé množství informací, případně potřebě konzultace přímo se synem. Doporučujeme tedy objednat si konzultaci s některým z psychologů Mojra.cz, jejich přehled naleznete zde https://mojra.cz/nasi-psychologove
Konzultace probíhají online přes Skype, nebo telefon. S výběrem psychologa vám rádi pomůžeme, stačí napsat do chatu v pravém dolním rohu webu, nebo na email podpora@mojra.cz