Změna životního stylu: Když se z partnera stane „jiný“ člověk

fashion

Známe to všichni, s přibývajícími léty se mění i náš pohled na svět. Najednou to, co pro nás bylo dříve životně důležité, odsouváme do pozadí a naopak, věci předtím banální, se stávají důležitými. Je to přirozený koloběh života, který žel (nebo díky?) bohu nezměníme. Ovšem změna životního stylu nám může přinést mnoho problémů, zejména pokud je opravdu razantní a dotýká se i našeho rodinného života. A to teď nemyslíme jen změnu životního stylu ve smyslu zdraví, hubnutí apod., ale také přilnutí k různým náboženským skupinám či sektám aj.

Nedávno jsem v jednom televizním pořadu viděla scénku, kdy se manželé rozváděli právě proto, že partner začal zdravě jíst, posilovat a přizpůsobil své vášni vše. Stal se nekompromisním nejen k sobě samému, ale také ke své manželce a dětem. Jelikož dbal na svůj zevnějšek, očekával to samé od své ženy, jedl ryze zdravá jídla a chtěl, aby se nic jiného doma nevařilo, chodil 2x denně běhat a nutil do této aktivity i manželku a děti. Jenže ti nesdíleli jeho nadšení pro věc, chtěli si oblékat to, co se jim líbí, jíst co jim chutná a raději se podívat na film, než se trýznit v posilovně nebo při běhání. A konflikt byl na světě. Neslučitelnost názorů dovedla pár až před rozvodový soud. Ani jeden nechtěl ze svých nároků a potřeb ustoupit, a tak se rozvedli. Předtím si však stačili říci mnoho ošklivých věcí, uráželi se, zatáhli do sporů i své děti. A to je rozhodně scénář, kterému bychom se měli vyhnout, i když popravdě, někdy je to zhola nemožné.

Životní styl jako takový si vytváříme v průběhu svého života sami. Jsou to v podstatě určité zvyklosti a chování, které je nám blízké a které neustále opakujeme. Jakmile si najdeme partnera pro život, chceme co nejlépe sloučit jeho i náš životní styl, hledáme jisté kompromisy. Dnes je hojně užíváno označení zdravý životní styl, avšak často i ve spojení s chováním, které mu neodpovídá. Abychom žili podle pravidel zdravého životního stylu, musíme dbát na své fyzické a psychické zdraví, snažit se zmírnit negativní dopady na naše životní prostředí apod. Vegetariánství či veganství však ke zdravému životnímu stylu rozhodně neřadíme, zde jde o alternativní styl života, stejně jako je tomu např. u homosexuálů, skinheadů apod.

To, k jakému životnímu stylu se přikloníme, ovlivňuje spousta faktorů – výchova a životní styl rodiny, společenské trendy, životní úroveň, dosažené vzdělání, zaměstnání, koníčky, individuální vnímání priorit… Výběr životního stylu je čistě na nás a někdy můžeme vystřídat stylů několik, než najdeme to pravé ořechové. Nikdo však nemá právo nás nutit, změnit svůj životní styl. Ani partner ne.


Jak se vyrovnat se změnou partnerova životního stylu?


Pokud nám na vztahu záleží, můžeme se pokusit celou situaci zvládnout. Základem všeho je komunikace a oboustranná tolerance. Jak jsme již řekli, nikdo nikoho nemůže nutit změnit životní styl. Jestliže se tedy partner rozhodne žít podle naprosto odlišných „pravidel“ než doposud, měl by mít pochopení, že vy jeho ideje nesdílíte. Stejně tak vy musíte mít pochopení pro jeho nové touhy a styl. Zkuste mu nenásilnou formou vysvětlit, co ve vás tato změna vyvolává za pocity, proč vy touto cestou jít nechcete, jaké kompromisy můžete společně udělat… Pokud to nepomůže, vyhledejte pomoc odborníka, který vám na celou situaci sdělí svůj nezaujatý postoj a navrhne možná řešení. O přínosu terapie se pokuste přesvědčit i partnera, abyste na záchraně vztahu mohli pracovat oba, jak každý sám za sebe, tak společně. Nečekejte však, že se vše změní k „normálu“ ze dne na den, často je to velmi trnitá a bolestivá cesta.  

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.