Žárlivost - zabiják vztahů

fashion

Neustále kolem sebe slýchám názor, že bez žárlivosti není lásky. Jistě, trocha té žárlivosti k lásce a životu patří, ovšem všeho moc škodí. Jestliže mezi sebou soupeří malí sourozenci o mateřskou lásku a „žárlí“ jeden na druhého, či partnerka pocítí osten žárlivosti vůči servírce, na které její přítel setrval déle pohledem, nejde o nic až tak strašného. Problém nastává v situaci, kdy žárlivost začne přerůstat určité meze. Psychicky vyrovnaný člověk nežárlí neustále, jde u něj pouze o momentální stav mysli. Pokud však žárlivost přetrvává, jedná se již o psychickou poruchu, a tu je potřeba řešit.

Poznat chorobného žárlivce na první pohled je skoro nemožné. Chová se jako každý jiný, možná je více zvědavý na váš dosavadní život, přátele, kolegy v práci, zájmy a pozorně naslouchá všemu co mu říkáte – skoro dokonalost sama. Postupem času ale začnete pozorovat určitou změnu, začne to nenápadnými narážkami, přidají se výčitky, výslech, neustálá snaha mít vás pod dohledem, prohledávání věcí, zpráv v telefonu apod. Osoba pod vlivem žárlivosti je schopna respektive všeho, ať je to zamykání partnera v bytě, aby zmeškal sraz s přáteli, nebo dokonce použije fyzické násilí. Oběť žárlivce se pak nejčastěji ocitá v úplné izolaci od okolí, ze strachu, aby partner neměl důvod žárlit. Mnohdy však ani ta sebevětší snaha nestačí, jelikož tuto nemoc nezřídka provázejí tzv. žárlivecké bludy, kdy si partner natolik představuje různé situace, ve kterých jej podvádíte, až je vnímá jako skutečnost.

Jestliže se u vás či partnera projeví žárlivost, pomoc odborníka (psycholog, psychologická poradna) je tím nejlepším řešením. Příčin žárlivosti může být mnoho, všeobecně však žárlivý člověk nepřiměřeně lpí na partnerovi, má neustále obavy, že se partnerovi nemůže rovnat a že zůstane opuštěný. Tyto pocity často doprovází deprese a zloba vůči okolí i na sebe samého. Aby byla terapie účinná, je důležité si uvědomit problém a přijmout za něj plnou odpovědnost. Teprve pak se dá pracovat na odstranění negativních emocí a sebedůvěře. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.