Melancholik: Tichý samotář

fashion

Flegmatik, sangvinik, cholerik a melancholik. To jsou čtyři typy temperamentu podle Hippokratova rozdělení. Ten při svém bádání vycházel z teorie, že se určití lidé v určitých situacích chovají stejně. Na základě toho vytvořil čtyři skupiny, přičemž každé přisoudil jednu převládající tělesnou šťávu (humor).


Přestože Hippokratovo rozdělení temperamentu používáme dodnes, není úplně přesné. Proč? Jednoduše proto, že v této teorii není zohledněna jedinečnost každého člověka a také možnost smíšení různých typů. Ano, platí, že některý z temperamentu bude u daného jedince převládat, ale jsou přítomny i ostatní – proto se „typický“ sangvinik může chovat jako typický flegmatikcholerik melancholik. Vše záleží na konkrétní situaci, v jaké se zrovna nachází.


Díky těmto odchylkám od přesného vymezení je společnost rozmanitá. Protože kdybychom se všichni chovali jako přes kopírák, byli bychom nejenže předvídatelní, ale hlavně by na tom světě byla obrovská nuda.

 

Život ve vlastním světě


Melancholik je člověkem citlivým, tichým a často jde o samotáře, který si kolem sebe buduje svůj vlastní svět. Může na své okolí působit až nepřístupným dojmem. To však není dáno tím, že by o lidi neměl zájem, že by jimi snad i opovrhoval, ale naopak, melancholik se lidí bojí. Tedy alespoň těch cizích. Snaží se sice navenek působit, že strach nemá, ale uvnitř to cítí jinak.


U melancholika se nedočkáte nějakých vypjatých srdceryvných scén. Své pocity si dobře střeží a málokdy projevuje emoce před ostatními. Jakmile si vás pustí k tělu, stane se o něco více přístupnějším. Co je však zajímavé je to, že nonverbálně se dokáže vyjádřit mnohem lépe než slovy. Nejspíš proto jsou z nich úžasní malíři a hudební skladatelé. Jejich díla totiž mají silný emocionální přesah.


Melancholik je nenáročný člověk, který si vystačí sám. V pracovním kolektivu bude skvělým zaměstnancem, který dokončí vše, co dostane za úkol. Pro melancholika kvalita vždy převáží kvantitu. Na vedoucí funkce se však nehodí – není rád středem pozornosti, má nízké sebevědomí a nechce o ničem rozhodovat.


Ve vztahu oceňuje krásu a inteligenci. Snaží se nalézt dokonalost, proto si svůj protějšek dlouho a obezřetně vybírá. Jakmile vztah naváže je pro partnera ochoten udělat v podstatě cokoliv, je starostlivý a jeho láska je silná jako trám.


Přísný soudce


Melancholikovou slabou stránkou je jeho sklon k dokonalosti. Vše chce mít perfektní a tak, jak přísně soudí sebe, posuzuje i ostatní. Vše musí být podle jeho představ, skvěle naplánované a bez chyby. Kvůli tomu nedokáže naplno užívat života, vždy najde něco, co na jeho štěstí vrhá stín.

 

 Chcete zjistit, k jakému typu temperamentu patříte? Můžete si na internetu zdarma vyzkoušet různé testy. Výsledek však není stoprocentní, jak už jsme řekli, každý z nás má v sobě všechny 4 typy temperamentu, ne pouze jeden. Pokud chcete znát, v jaké míře jsou u vás temperamenty zastoupeny, zkuste požádat o pomoc psychologa. Ti mají k dispozici komplexní testy, které vám sdělí procentuální výsledek.

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.