Deprese bez deprese

fashion

Depresi můžeme zařadit mezi afektivní poruchy a podle statistik postihuje zhruba 20% dospělé populace od 20 do 40 let. Projevy deprese zesilují často se změnami počasí, více vás potrápí v zimním období než v létě.


Deprese rozhodně není jen špatná nálada, ale jde o ryze patologické negativní pocity, které nemají opodstatnění v realitě. Člověk trpící depresí má pocit, že jeho život naprosto ztratil smysl, že už ho nic dobrého nepotká, je lhostejný k okolnímu dění, nedokáže se z ničeho radovat, pociťuje nepřekonatelnou únavu. Kromě toho trpí pocitem méněcennosti a mnoha dalšími příznaky.


Nejde s jistotou říci, že za depresi může ten či onen faktor. Jde o skupinu dědičných predispozic společně s vývojově podmíněnými změnami a aktuálními zátěžovými somatickými a psychosociálními faktory. U nemocných dochází ke změně ve struktuře a funkčnosti mozku. Samotná depresivní porucha se může projevit v reakci na dlouhodobě pociťovanou psychickou zátěž, se kterou si jedinec neví rady (neúspěch v práci, partnerské problémy, strach ze samostatnosti u prahu dospělosti).


Co když ale žádným z výše uvedených projevů netrpíte, a přece u vás psycholog diagnostikoval depresi? I toto je možné, protože deprese není tak úplně podmíněna psychickými příznaky, ale i tělesnými. V tomto případě se hovoří o tzv. larvované depresi, nebo též depresi těla.


Jak se projevuje larvovaná deprese?


Problém je v tom, že se může projevit v podstatě jakýmkoliv fyzickým problémem, který nemá žádnou prokazatelnou příčinu. Ať už je to zvracení, neustálé bolesti hlavy, nechutenství, dušnost, bolest zubů, kožní vyrážky, nebo sexuální problémy.


Lidé pak v nejlepší víře navštíví svého praktického lékaře, který je pošle na různá vyšetření. Ta však žádnou tělesnou nemoc neprokáží. Jenže vy stále trpíte. V tuto chvíli by mělo následovat psychologické vyšetření. Ale popravdě na vás spíš lékař bude koukat přes prsty jako na hypochondra.


Deprese těla je velmi vážná vzhledem k tomu, že bez psychologického vyšetření není možné ji diagnostikovat. Neléčené depresivní stavy se neustále prohlubují a mohou vyústit až v sebevražedné myšlenky či pokusy.


Jak se léčí larvovaná deprese?


Úspěšná léčba spočívá v kombinaci antidepresiv a vhodně nastavené terapie. Bez pomoci psychiatra a psychologa se tedy neobejdete. Podstatou je zjistit příčinu depresivních stavů a zapracovat na jejich odstranění. Spolu s psychologem se taktéž zaměříte na zvládání různých stresových situací tak, abyste v budoucnu depresi předcházeli.Důležitým faktorem při léčbě je čas. Čím dříve začnete depresi těla léčit, tím lépe. Proto jakmile pociťujete jakýkoliv příznak, který nemá základ v reálném onemocnění, vyhledejte pomoc psychologa. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.