Strach, strach a zase strach aneb život s generalizovanou úzkostí

fashion

Generalizovaná úzkostná porucha neboli GAD (z angl. Generalized Anxiety Disorder) je charakteristická nadměrnými a nekontrolovatelnými obavami, které často vyústí v nesnesitelnou úzkost. Tyto obavy se týkají běžných denních záležitostí a nemají žádné konkrétní opodstatnění (na rozdíl od fobií, kde je strach zaměřen na určitý podnět, prostor, událost apod.). Postižený je neustále nervózní, mrzutý, napjatý a může pociťovat i tělesné obtíže jako je chvění, svalové napětí, zrychlený dech a tep, svíravý pocit v žaludku nebo bolesti břicha, hlavy a jiné.


GAD řadíme do skupiny úzkostných neurotických poruch, kam patří například také obsedantně kompulzivní porucha nebo panická porucha. Nejčastěji se objevuje již v dospívání, zpravidla mezi 16. až 18. rokem. Intenzita této poruchy v čase kolísá, nicméně pokud nedojde k jejímu léčení, může trvat celý život. Dvakrát častěji přitom postihu ženy


Jak a proč vzniká?

Základní příčinou vzniku této poruchy jsou genetické predispozice. Jedná se především o vrozené nastavení nervové soustavy. Náchylnější jsou přitom lidé, jejichž stresový práh je nízký. Na genetiku samozřejmě nasedají také vlivy výchovy a životních zkušeností. Generalizovaná úzkost může také vzniknout na základě nějaké traumatizující události nebo dlouhotrvajícího chronického stresu.


Jaké jsou její projevy

Tato porucha je charakteristická nekontrolovatelnými a nadměrnými obavami z něčeho, co nelze přesně specifikovat. Tento strach následně vyústí v nekontrolovatelnou úzkost, která se může projevovat jak po psychické, tak po fyzické stránce. Mezi její příznaky patří:

  • Neklid a napětí
  • Podrážděnost a snadná vznětlivost
  • Potíže s koncentrací a pozorností
  • Ztráta energie a snadná unavitelnost
  • Bolesti hlavy, břicha, svalů
  • Třes a svalové křeče
  • Narušení spánkového cyklu – časté buzení, špatné usínání
  • Zvýšený tep a zrychlený dech


Velká životní komplikace

Generalizovaná porucha bezesporu snižuje kvalitu života dotyčného. Zabraňuje totiž provádět běžné úkony rychle a efektivně, protože ovlivňuje soustředění a pozornost. Tudíž omezuje a otupuje základní lidské schopnosti. Vše tak dotyčnému zabere daleko více času a nezbývá rezerva pro další, uvolňující, aktivity. Při GAD se také zvyšuje riziko vzniku deprese. Může také vést ke zhoršení fyzického zdravotního stavu. Ruku v ruce s touto poruchou jdou trávicí obtíže, jako jsou žaludeční vředy, chronické bolesti hlavy nebo migrény a také onemocnění srdce. Léčbu tedy není radno podceňovat.


Jak na GAD vyzrát?

Rozhodnutí o léčbě závisí na tom, jak významně generalizovaná úzkost jedince ovlivňuje v běžném fungování. Obecně lze ale kombinovat dva hlavní způsoby léčby – psychoterapie a farmakoterapie. U farmakoterapie je ovšem jedno specifikum a to, že může trvat značný čas, než naleznete tzv. „to pravé ořechové“, protože každý člověk je individualita a může mu sedět něco naprosto odlišného než většině před ním. Proto nevěšte hlavu, když se hned na poprvé nezadaří. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.