Partner propadlý Facebooku

fashion

„Cože? Ty nemáš Facebook?! Jak teda komunikuješ se světem?!?“ Tyto a jiné otázky dnes můžeme slýchat skoro všude. Fenomén Facebooku nám však nepřinesl jen možnost být v neustálém spojení se známými napříč světem, ale také mnoho problémů, ztrátou soukromí počínaje, kyberšikanou konče. Posedlost Facebookem může ohrozit i váš jinak fungující vztah, jestliže má váš partner nutkání být připojen vždy a všude, je nervózní, pokud není v dosahu internetového připojení, tráví na Facebooku veškerý svůj čas, obětuje cokoli, jen aby mohl „čekovat“ svůj profil, tak pozor – je závislý!

V souvislostí se závislostí si nejčastěji představíme alkoholika či narkomana. Ovšem závislým se můžete stát na čemkoliv, dokonce i na sociálních sítích např. právě na Facebooku. A taková závislost sebou nese stejná rizika jako třeba narkomanie, snad až s výjimkou smrti. Podívejme se na Facebook jako na drogu. Zprvu cítíme zvědavost, je ten Facebook opravdu tak skvělý, jak všichni tvrdí? A tak si založíme profil, jen se základními informacemi, vybereme zbůhdarma první lepší fotku a začneme zkoumat všechny možnosti, které nám tato sociální síť může nabídnout. Říkáme si, že to není až taková sláva, ale na druhou stranu máme nutkání se znovu přihlásit, co kdyby to napodruhé bylo lepší? Podíváme se na profily několika známých, začneme vyplňovat údaje o sobě, měníme profilovou fotku, kterou pečlivě vybíráme, kontrolujeme zprávy… Zas a znovu, čím dál více, čím dál častěji. Stáhneme si aplikaci do mobilu, abychom byli připojeni i na cestách. Nezdá se vám to stejné jako závislost na drogách? Feťák také stále zvyšuje dávky a neumí přestat. Jestliže si nejste jistí, zda se opravdu jedná o závislost, izolujte se (či partnera) od drogy, v tomto případě tedy Facebooku a sledujte, co se bude dít. Vyhráno máte, pokud se nedostaví žádná nepřiměřená reakce, v tom případě se k Facebooku uchylujete vy či váš partner nejspíš jen jako k možnosti vyplnit volný čas. Jakmile však nastoupí stres, podrážděnost, deprese a jiné abstinenční příznaky, jedná se opravdu o závislost.

Ptáte se, jaký dopad může mít závislost na sociálních sítích na vztah? V první řadě vás partner tzv. odstaví na druhou kolej, přestane se vám věnovat, společně strávený čas bude narušovat neustálé kontrolování mobilu či počítače. Ztratíte veškeré soukromí, spolehněte se, že cokoli se stane u vás doma, bude ihned „viset na zdi“ nejlépe i s odpovídající fotkou. Negativní dopad může mít tato závislost také na vaši ekonomickou situaci, jsou případy, kdy člověk místo aby dobře odváděl svou práci, tráví čas kontrolováním příspěvků, vyjadřuje veřejně nespokojenost se zaměstnavatelem a firmou, na základě čehož dostane vyhazov. Další riziko spočívá v možnosti vytvořit si svůj virtuální profil, kde můžeme uvést cokoli a stejně tak cokoli zatajit. A s tím úzce souvisí příležitost nevěry přes internet. Mnohdy partner neuvede, že je zadaný a zvesela si užívá flirtování bez výčitek svědomí – vždyť přece nedělá nic špatného, chápe vše jen jako hru, zpestření od fádnosti vztahu. Otázkou je, jaký postoj k tomu bude mít jeho partnerka a zda vše zůstane pouze na imaginární úrovni. Samozřejmě každý vztah je jiný, proto existuje jistě mnoho dalších negativních dopadů Facebooku na soužití muže a ženy.

Je možné zachránit vztah, pokud je partner závislý na Facebooku? Podstatná je snaha partnera s tímto problémem bojovat. Tak, jako u jiných závislostí, i zde bude boj marný, pokud partner nebude sám chtít něco změnit. Kýženým výsledkem je úplné odpoutání závislého od drogy, tedy Facebooku. Ovšem vezmeme-li v úvahu, jakým směrem se ubírá dnešní moderní svět, můžeme učinit jakýsi kompromis Facebook ano, ale s mírou! Určete si pevná pravidla, jako je doba strávená na sociálních sítích, co může, a naopak nesmí zveřejňovat, zákaz flirtování apod. Pomoci v boji s touto závislostí může také setkání s lidmi řešícími stejný problém, a to jak s těmi, kteří jsou sami závislí, tak s jejich partnery. Nebojte se požádat o pomoc rodinu a nejbližší, závislý má tendenci tento problém bagatelizovat a názor okolí mu může otevřít oči. Pokud si nedokážete poradit sami, partner trpí depresemi apod. vyhledejte psychologa, ten nejlépe posoudí míru partnerovy závislosti a zvolí vhodnou léčbu, případně pomůže s řešením partnerské krize. A jestliže se žádná z výše uvedených možností nesetká s úspěchem, bude nejlepší vztah ukončit, aby partnerova závislost nezničila život i vám samotným. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.