Kam se obrátit, když potřebujete pomoc psychologa

fashion

V dnešním článku volně navážeme na předcházející téma o tom, kdy a proč vyhledat pomoc psychologa. Často se totiž klienti potýkají s otázkou, kam se vlastně mají obrátit, když chtějí své problémy řešit, kdo jim pomůže a jaké mají možnosti. Pokusíme se tedy o jakýsi ucelený náhled, který vám může pomoci při rozhodování.           

Nejprve je podstatné rozmyslet si, zda potřebujete pomoc psychologa či psychiatra. Tyto dva obory jsou si v mnohém velmi podobné, my se zde zaměříme na zásadní rozdíly. Psychiatr je absolventem lékařské fakulty, má oprávnění předepsat vám léky a pracuje většinou s lidmi, kteří trpí některou z duševních poruch – velmi zjednodušeně řečeno, samozřejmě. Oproti tomu psycholog je absolventem oboru psychologie na filozofické fakultě, nemá tedy lékařské vzdělání, ale i přesto může pracovat jako klinický psycholog s tím rozdílem, že vám nepředepíše žádné léky. Další důležitý rozdíl je v tom, že oproti psychiatrovi pracuje psycholog i s těmi, kteří jsou ve své podstatě zdraví, respektive mají problém, ale nejedná se přímo o psychickou poruchu, či onemocnění. Psycholog se zabývá zejména poradenstvím, psychologickou diagnostikou a terapií, která se odvíjí od individuálních potřeb klienta. Stručně toto vše můžeme shrnout takto: Psychiatr léčí psychiku prostřednictvím těla, tedy pomocí léků, oproti tomu psycholog se zaměřuje čistě na léčbu duše bez pomocných medikamentů.

Nemusíte mít žádné obavy, že by terapie s psychologem byla méně účinná než ta, kterou vede psychiatr. Naopak. Léky, které předepíše psychiatr svému pacientovi mají za úkol potlačit zjevné následky jeho onemocnění, což je v případě psychických poruch jistě žádoucí, ale pokud řešíte jiné osobní, vztahové, rodinné či jiné problémy, bude se toto nejspíše míjet účinkem. Rozhodně však nijak neznevažujeme přínos psychiatrické léčby, jen se snažíme poukázat na rozdílnost. Mnohdy je také součinnost psychiatrů s psychology velmi žádoucí, např. v případech duševních onemocnění, kdy je potřeba jak potlačit projevy nemoci, tak změnit celkový přístup k řešení problémů a naučit se zvládnout obstát v běžném životě.

Nyní už se dostáváme k samotné podstatě dnešního článku, tedy jak vyhledat pomoc psychologa? Asi nejčastěji dá člověk na doporučení svých známých, kteří sami tuto formu pomoci potřebovali. Další možností je navštívit svého praktického lékaře, jenž vám může poskytnout seznam ordinací v okolí. Málokdy však chceme, aby o našich problémech vědělo širší okolí, zde se pak nabízí nejjednodušší možnost, tedy hledání psychologických poraden na internetu. Při rozhodování, kterého konkrétního psychologa zvolíte je podstatné ujasnit si, zda chcete, aby byl plně hrazen zdravotní pojišťovnou, či do svého duševního zdraví zainvestujete z vlastní peněženky. Kamenem úrazu u státních psychologů je jejich časová vytíženost a dlouhé čekací lhůty, většinou ještě delší než u soukromého psychologa.

Kromě dlouhých objednacích lhůt pak mnohdy klienty odradí také dostupnost ordinace psychologa. Pokud tedy nepatříte vyloženě k těm, kteří chtějí s psychologem mluvit z očí do očí v jeho ordinaci, ale jste otevřeni novým možnostem, je pro právě pro vás tou nejlepší volbou online psychologická poradna Mojra.cz. Ta jako první v ČR nabízí klientům konzultace s psychology z pohodlí domova, prostřednictvím emailu, či hovorů přes Skype aj. Kromě toho, že vás nikdo neuvidí vcházet do ordinace psychologa sebou online konzultace s psychologem nese mnoho dalších výhod:

- je zaručena naprostá diskrétnost a anonymita

- žádné dlouhé čekací lhůty

- úspora času, který byste strávili cestováním do ordinace psychologa

- psycholog je dostupný i v odpoledních hodinách a odkudkoli, kde je připojení k internetu

- klient je v prostředí svého domova více uvolněný, snadněji se psychologovi otevře a svěří i s největšími problémy

- psychologové online poradny Mojra.cz jsou lidmi na svém místě, každý se zaměřuje na určitou oblast psychologie, čímž je zaručeno, že dostanete návrh řešení podložený léty zkušeností a praxe.

Ať už se tedy v konečné fázi rozhodnete vyhledat pomoc psychologa v kamenné poradně, nebo online, je potřeba, aby vám psycholog tzv. seděl. Každému vyhovuje něco jiného a podstatou účinné terapie je právě to, že budete mít ke svému psychologovi plnou důvěru. Na to, jak vybrat dobrého psychologa se podíváme v příštím článku.

 

 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.