Zjistila jsem, že je manžel homosexuál. Co s tím?

fashion

Říkáte si, že nemůže být nic horšího, než když vás manžel podvede s jinou ženou? Omyl. Mnohem horší situace nastává v případě, kdy je vám manžel nevěrný, ale předmětem jeho zájmu nejsou ženy, nýbrž muži. Když si váš partner najde milenku, většinou se dostaví otázka, co má ta druhá a já ne?! Chcete si ovšem pokládat stejnou otázku i v případě, kdy si partner najde milence? Myslím, že v tomto případě je odpověď nasnadě – NE. Protože přesně víte, co má jeho nový objev jiného než vy.

Homosexualita je v dnešní době dobře chápána, lidé jsou více tolerantní a nerozhází je, pokud vidí někde v parku na procházce dvě ženy či dva muže, jak si projevují náklonost. Po revoluci v roce 1989 se celkově uvolnily mravy, odlišná sexuální orientace přestala být vnímána jako něco nepřirozeného, ne-li trestného. I tak se však můžeme setkat s jedinci, kteří homosexuály opovrhují, nebo v lepším případě dokáží být přezíraví jen do chvíle, než se k homosexualitě přizná někdo z jejich blízkého okolí. A to je jeden z důvodů, proč se muži obávají svou orientaci přiznat, bojí se nepochopení okolí, opovržení a vyloučení z okruhu přátel apod. A tak se dostáváme k manželstvím, ve kterých se postupem času provalí, že je muž homosexuál. Tento problém je dosti palčivý a komplikovaný, v některých případech udržuje manžel paralelně milenecký vztah s mužem, jindy milence sice nemá, ale manželka ho sexuálně nepřitahuje a žijí spolu jako bratr a sestra. A někdy se prostě stává, že si partner svou homosexualitu „uvědomí“ až po několika letech manželství. Tady však psychologové tvrdí, že homosexualita není něco, k čemu se v průběhu života dopracujeme, ale je vrozená. Tudíž, jestliže partner měl v minulosti vztah pouze se ženami, nešlo o to, že by v té době homosexuálem nebyl, jen si to prostě neuměl přiznat, či své pocity správně zpracovat.

Otázkou zůstává, jestli může manželství fungovat i přesto, že manžela přitahují muži. Tady neexistuje žádná předem daná odpověď, vše záleží na partnerech, jak jsou si blízcí a také do jaké míry je žena tolerantní apod. Některá manželství končí okamžitým rozvodem, jiná trvají dlouhá léta a navenek byste ani nepoznali, že je něco špatně. Je třeba si uvědomit, že vztah není jen o sexu, ale také o vzájemné náklonnosti a pochopení. Není pravda, že muž svou ženu nemůže milovat i v případě, kdy je homosexuál. Právě naopak, chová k ní hluboký cit, náklonnost, váží si jí a dokáže ji ve všech ohledech podpořit. Pokud mu žena dokáže oplácet stejnou měrou, může jejich manželství fungovat, a to i přesto, že spolu nebudou mít pohlavní styk.


Jak se vyrovnat s tím, že je manžel homosexuál?


Odhalit homosexualitu manžela je vždy velmi stresující. V první chvíli zachvátí ženu šok a snaží se celou situaci popřít. Cítí, že ji partner zradil, stydí se a neustále přemítá, co ona udělala špatně. Některé ženy mohou pociťovat k muži nenadálý odpor, zhnusení a nenávist. Ať už cítíte cokoli, je potřeba své pocity co nejdříve správně zpracovat a zvážit, co dál. Asi nejhorší je říci o všem dětem a rodině. Tady radíme, nejdřív probrat, jaké máte možnosti do budoucna a zda s partnerem zůstanete, či nikoliv. Až jakmile budete mít vše mezi sebou vyřešené, teprve pak vše v klidu vysvětlete dětem. Setkáváme se i s případy, že se manželé rozhodnou zůstat spolu a dětem o otcově orientaci nikdy neřeknou – může to fungovat? Asi ano, záleží na okolnostech.

Zde je několik rad, které vám mohou pomoci se s odhalenou homosexualitou manžela vyrovnat:

V prví řadě si uvědomte, že musíte problému čelit, a ne se jej snažit smést ze stolu. Popírání je ve spojení s šokem přirozené, avšak není dlouhotrvajícím řešením. Namísto výčitek zkuste partnera pochopit, ani pro něj to určitě není lehké, věřte mu, pokud tvrdí, že vás má opravdu rád, jen ho sexuálně přitahují muži. Vyslechněte si jeho argumenty a neodsuzujte je. Snažte se zachovat klid a mluvte – bez zbytečných výčitek, obviňování. Určitě si promluvte o tom, jak si oba představujete budoucnost, jestli spolu, nebo bez sebe. Pokud se rozhodnete, že ani jeden o toho druhého nechcete přijít, je potřeba nastavit nová pravidla (např. co se týče možnosti sexuálních partnerů). A hlavně myslete na to, že názory okolí nejsou důležité, i kdyby vás od vztahu s homosexuálem ostatní sebevíc zrazovali není důležité, co si myslí oni, ale co cítíte vy.


Pokud si nevíte rady, nedokážete se s novou situací vyrovnat, trpíte v důsledku toho depresemi apod. neváhejte vyhledat psychologa. Mimo jiné je to možnost, jak se vypovídat ze svého trápení a získat nezaujatý pohled (a nadhled) na vaši situaci. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.