EQ: Proč je emoční inteligence tak důležitá?

fashion

Inteligence je mnohými považovaná za důležitý prvek v cestě k úspěchu. A ona by to vlastně byla i docela pravda, pokud by si lidé pod slovem inteligence nepředstavovali pouze schopnosti logického uvažování, abstraktního myšlení a dobrých studijních výsledků. Existuje totiž ještě další stránka inteligence – inteligence emoční.


Co je to emoční inteligence?


Definicí emoční inteligence (EQ) by mohlo být to, že je to schopnost, která ukazuje, jak dobře umíme pracovat a zvládat nejen své emoce, ale také emoce druhých, přizpůsobovat se a zvládat své každodenní povinnosti a úkoly.  


Co konkrétně zde tedy spadá?


Vyznáte v tom, co cítíte a dokážete to popsat.

Nemáte problém pojmenovat právě prožívanou emoci a dokážete své pocity snadno popsat druhému člověku. Lidé s nízkou emoční inteligencí s tímto mají mnohdy problém – popis vlastních pocitů je chudý a omezuje se především na popis tělesných prožitků („Je mi nějak divně.“ „Všechno se ve mně svírá.“). Z toho, že si své emoce dokážete uvědomovat taky vyplývá to, že je dokážete ovládat.


Zajímáte se o to, co cítí ostatní a dokážete jejich pocity odhadnout.

Emoční inteligence souvisí také s empatií a schopností druhým naslouchat, vnímat jejich aktuální rozpoložení a reagovat na něj.


Komunikace? Žádný problém

Sociální a emoční inteligence se projeví také při komunikaci s druhými: klidná argumentace, konstruktivní kritika, řešení konfliktních situací – to jsou jen některé z oblastí, ve kterých vám EQ může pomoci.


Kdo by měl emoční inteligenci rozvíjet?

  • Ve stručnosti: Všichni! Emoční inteligenci každý z nás využije v běžném i pracovním životě.
  • Manažeři, vedoucí, poradci – pro ty všechny je emoční inteligence velmi důležitá.
  • Děti a emoční inteligence: Emoční inteligenci můžeme rozvíjet také u dětí. Bohužel ve školách to zatím není úplně standardem. Objevují se už ale první vlaštovky – klade se důraz na rozvoj spolupráce i vlastní zodpovědnosti.  Emoční inteligenci mohou u dětí rozvíjet také rodiče, děti je dobré více vést k tomu, aby své emoce vnímaly a pojmenovávaly. My se od nich naopak můžeme učit autentickým a přirozeným reakcím.


Rozvoj emoční inteligence: Jak na to?

 

Tak schválně! Poznáte, jak se druhý zrovna cítí? A umíte se do jeho emocí vcítit? Dokážete popsat, co právě prožíváte vy? Pokud ano - bravo, zdá se, že je vaše emoční inteligence dobře rozvinutá. Neusněte ale na vavřínech, emoční inteligenci lze totiž v průběhu života cíleně rozvíjet.  


Trénink dělá mistry!

Trénujte. Zaměřte se na to, jak se cítíte třeba při jídle, po příchodu z práce nebo ráno po probuzení. Vnímejte taky, jaké situace jsou pro vás náročné – co vás dokáže zaručeně vytočit? Proč tomu tak je? V neposlední řadě nezapomeňte taky trénovat aktivní naslouchání druhých. Vnímejte nejen obsah, ale i to, jakým tónem s vámi druhý hovoří a jak se u toho tváří.


Vezměte si na pomoc odborníka

S rozvojem EQ vám mohou pomoci také odborníci. Například psychologové nebo koučové. Ať už jde o rozvoj empatie, vyjadřování vlastních emocí nebo zlepšení komunikace s druhými, můžete se svěřit právě do rukou psychologa nebo kouče.


Máte v odbornících na duševní zdraví zmatek? Přečtěte si více o tom, kdo je kdo!

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.