Opravdu se protiklady přitahují?

fashion

Potkala jste muže, který se vám zdá úžasný, vůbec se s ním nenudíte a co je důležité, je naprostým opakem vás samotné? Zažíváte okamžiky naplněné štěstím, zábavou a novými možnostmi. Postupem času vás však vlastnosti partnera, které jste dříve vnímala jako neodolatelné, začínají rozčilovat a někdy si říkáte, že s ním pomalu nedokážete vydržet v jedné místnosti? Jistě si kladete otázku, jak je to možné, vždyť váš přítel má vše, co jste vyžadovala, je úplně jiný než vy, a to jste chtěla. Odpověď je zcela jednoduchá – rozdílů mezi vámi je přespříliš, a to ve vztahu nedělá dobrotu.

Jakmile opadne první zamilovanost, obvykle začneme vnímat partnera jiným pohledem. Najednou nám právě ty atraktivní odlišnosti začnou připadat nesnesitelné. Samozřejmě jsou rozdíly, které nemají na fungování vztahu skoro žádný vliv, právě naopak dělají jej zajímavějším, pestřejším a dávají mu určitý pozitivní náboj. Pak jsou zde však takové, které vztahu velmi uškodí a soužití s partnerem se stává velmi bolestným a náročným, mnohdy proto končí rozchodem.


Odlišnosti ve vztahu můžeme pro lepší orientaci rozdělit do dvou skupin:

1. s minimálním či malým rizikem pro vztah

2. velmi rizikové, často vedoucí k rozchodu

Čím extrémnější jsou rozdíly mezi partnery, tím větší jsou samozřejmě rizika z nich vyplývající. Postupně si uvedeme několik nejčastějších rozdílů mezi partnery a jednotlivá nebezpečí, která mohou mít pro vztah.


1. odlišnosti s minimálním či malým rizikem pro vztah

Soužití mezi partnery nijak neohrozí jejich odlišná zaměstnání. Samozřejmě jsou výjimky, např. pokud pracujete ve stejné firmě a usilujete o stejnou pozici, může to později vést k žárlivosti vůči úspěchům partnera. Vztah může dobře fungovat i v případě, kdy se lišíte povahami, znám mnoho případů, kdy žena flegmatik spokojeně žije po boku cholerika apod. Na škodu nejsou ani odlišné koníčky a zájmy, ale jak se říká, všeho s mírou! Pokud budete veškerý volný čas trávit odděleně, rozhodně to vztahu neprospěje, proto radíme najít nějakou činnost, která bude vyhovovat vám oběma a věnovat se ji. No a v neposlední řadě je zde sice často řešený, ale nijak vztah ohrožující vzhled, či chcete-li krása, partnerů. Vnější krása se řeší zejména u žen, je to dáno všeobecným názorem, že muž po svém boku nechce mít žádnou ošklivku a pokud tomu tak je, setkává se s tázavými pohledy okolí typu „co na ní vidí?“ Oproti tomu vzhled muže není nikdy posuzován tak přísně, vždy oplývá nějakou vlastností, která jeho nedostatky na kráse vyváží, ať už je to jakési charisma, smysl pro humor nebo je prostě jen něčím nespecifikovatelným zajímavý. Je to vůči ženám nespravedlivé, ale bohužel je to tak.


2. odlišnosti velmi rizikové, vedoucí až k rozchodu

Žádná obecně platná rovnice, jak by měl správný vztah vypadat samozřejmě neexistuje, všichni máme své hranice a potřeby nastaveny jinak. Zde vám nabízíme jen jakýsi výčet rozdílů, které mohou ve vztahu vyvolat vážné problémy. Stále častěji se setkáváme s partnery, jež dělí extrémní věkový rozdíl. Běžnější jsou případy, kdy si starší pán najde mladou partnerku. Kromě vzhledu těží muž z mládí své přítelkyně, ta mu vlévá život do žil a motivuje jej k větším výkonům. Ovšem prvotní okouzlení končí narůstající touhou po klidu, odpočinku. Jakmile se k tomu přidá ještě nějaká vážnější nemoc a žena přejde z role milenky do pozice ošetřovatelky, vztah tuto krizi nemusí ustát. Zajímavé je, že v případě, kdy si starší dáma opatří mladého milence a partnera, setká se mnohdy s nesouhlasem okolí. Další problém nastává v momentě, kdy mladší z dvojice začne toužit po dítěti a setká se s partnerovým odmítnutím. Rozdílný postoj k financím a nakládání s nimi může vztah také velmi ohrozit. A to jak v situaci, kdy oba partneři sice pracují, ale jeden z nich výplatu utratí za nepotřebné věci, tak i v momentě, kdy je živitelem rodiny pouze jeden z partnerů. Stejně tak může problémy ve vztahu vyvolat odlišná inteligence partnerů, respektive ani ne tak rozdíly v dosaženém vzdělání, jako spíše všeobecný přehled a společná témata hovoru. Jakmile se vaše rodina rozroste o další členy – děti, začnou se projevovat odlišnosti v postojích k výchově. Proto je vhodné se touho otázkou zabývat ještě před jejich narozením a zjistit, jaké výchovné metody jednotlivě preferujete, jinak se nevyhnete častým hádkám a rozporům. Jestliže se k tomu všemu partneři nedokáži uspokojit ani po sexuální stránce, je rozchod na spadnutí.

Partnerské vztahy jsou velmi komplikované a často jsme pro jejich fungování ochotni udělat cokoliv, i na úkor své psychické pohody a štěstí. Extrémní situace vedou k extrémním řešením, jako je např. naprosté popření své vlastní identity, neoblomná snaha přetvořit partnera k obrazu svému a tím zničit jeho vlastní identitu, či oboustranná snaha vytvořit si identitu párovou, založenou na potlačování potřeb jednoho i druhého. Ani na jednom však není možné vybudovat zdravě fungující vztah.

Existuje tedy nějaké řešení, všeobecný návod, jak se s rozdíly ve vztahu vyrovnat? Základem všeho je komunikace. Jen pokud spolu budete mluvit zjistíte, jakých kompromisů jste schopni dosáhnout. Avšak pozor, i zde platí, že všeho moc škodí, je potřeba hledat takové možnosti, které nebudou omezovat potřeby ani jednoho z vás. Vystavět si párovou identitu na nenásilných kompromisech je velmi důležitý, ale také nesnadný úkol. Chce to notnou dávku odvahy a trpělivosti. A ne vždy jsou všechny snahy po právu odměněny a vztah bude nakonec nutné ukončit.

V případě jakýchkoli pochybností a problémech, ať už s budováním či fungováním vztahu se nebojte obrátit na odbornou pomoc psychologa, který vám může nabídnout širokou škálu možností, jak se pokusit vztah zachránit.

 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.