Jak správně komunikovat s partnerem?

fashion

Budování pevného a fungujícího vztahu je velmi náročné. Aby vztah mohl správně fungovat je důležité jej založit na vzájemné věrnosti, důvěře, porozumění a zejména komunikaci. Jestliže komunikace mezi vámi a partnerem z nějakého důvodu vázne, odrazí se to negativně na celém vašem soužití. Správná komunikace je základem řešení neshod, problémů a rovněž se díky ní lépe navzájem poznáte. Nemáme namysli jen rozhovory o vážných tématech, ale i každodenní nezávaznou komunikaci o tom, co se během dne událo, co se stalo v práci, koho jste potkali, kdo vám zkazil náladu apod.  


Kdy komunikace nejčastěji vázne a jaké to může mít následky?


Ve vztahu jsou vždy dva a na to nesmíte zapomínat ani při rozhovoru s partnerem. Mnohdy máme tendenci prosazovat nekompromisně své názory a postoje, což je jistě v různých situacích žádoucí, nikoli však v komunikaci s partnerem. Jestliže se snažíte se svým protějškem manipulovat, nedáváte mu možnost se k situaci vyjádřit a odmítáte naslouchat jeho argumentům, je nasnadě, že váš rozhovor nikam nepovede, případně vyústí v hádku.

Často se jeden z partnerů přehnaně zaměří na obsah místo na způsob, jakým své pocity vyjadřuje. Což vede ke špatné interpretaci ze strany partnera, který myšlenku buďto nepochopí, nebo si ji špatně vyloží. Vy se pak začnete rozčilovat, křičíte, nebo se uzavřete do sebe. A to cílem správné komunikace rozhodně není.

Problém nastává také v případě, kdy je jeden z partnerů příliš vztahovačný, vše si bere osobně, každou „všeobecnou“ výtku bere jako útok proti sobě samému. Opět takováto komunikace nejčastěji vyústí bezdůvodnou hádkou.

Další chyby se dopouštíme v momentě, kdy pro vážnou debatu zvolíme ne právě vhodný čas, např. když je partner očividně unavený a podrážděný z práce. V Takovém případě nemá určitě náladu vést rozhovor o budoucnosti apod.


Jak správně komunikovat s partnerem?


Základem je určitě správné načasování, jen pokud jsou oba partneři v dobrém rozpoložení může komunikace vést k oboustranné spokojenosti. Uvědomte si, že debaty s partnerem mají mít své právoplatné místo ve vašem vztahu a nesmíte se do nich nutit. Neveďte dlouhé monology, umožněte partnerovi projevit jeho názor, naslouchejte mu a snažte se jeho postoj pochopit. Stejně tak se ujišťujte, zda on správně pochopil vás. Pokud si nejste jistí, zkuste danou věc vysvětlit jinak a nerozčilujte se, neberte si osobně, že vás nechápe. Místo toho se ptejte, co je potřeba udělat pro to, aby vás chápal. V partnerské komunikaci není vítěz a poražený. Jestliže jste si prosadili názor na úkor partnerových pocitů, je to pouze chvilková záležitost, na které nelze stavět. Každou debatu veďte s cílem dobrat se kompromisu. Rozhovor se ne vždy musí ubírat směrem, který byste si přáli, často v afektu vyslovíme i to, co nechceme, nesvalujte vinu na partnera, jen vy nesete odpovědnost za svá slova a jednání. Nenabalujte na jeden problém další a další, přestanete se v tom postupně orientovat a ničeho se nedoberete – mnoho rozhovorů končí hádkou na jejímž konci partneři už ani netuší, co ji začalo. Principem správné komunikace je také vymezení si přijatelných pravidel, která se během debaty mají dodržovat, vyhnete se tak např. hádkám před dětmi, na veřejnosti aj. Nebojte se partnerovi otevřeně sdělit své potřeby, vyjadřujte se konkrétně, protože nikdo neumí číst myšlenky a hledat význam tzv. mezi řádky.


Pokud se snažíte dodržovat výše uvedené, ale i přesto nedokážete s partnerem správně komunikovat, případně jste si problém s komunikací uvědomili až v průběhu partnerské krize, vyhledejte pomoc psychologa. Spolu s ním dokážete najít individuální řešení vašeho problému. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.