Co víme o agresi?

fashion

V první řadě si musíme říci, že agrese není psychickou poruchou. Ba naopak, agrese jsou v různém měřítku schopni všichni zdraví lidé a právě jedinci, trpící některým z duševních onemocnění, jí v mnoha případech schopni nejsou. Je tomu tak proto, že agrese je jednou z přirozených reakcí na stres a zátěžové situace, které nás potkávají. Co se ale stane, přeroste-li agrese své meze? 


Co vlastně agrese je?

Agrese vychází z italského slova agressio, což v překladu znamená útok nebo napadení. Jedná se tedy o účelné a útočné jednání s cílem poškodit nebo ublížit druhé sobě nebo sobě samému. Může být ovšem zaměřena i na neživé objekty. Poznáme ji především podle následků jejich projevů.


Fyzická X psychická agrese

Pojďme si přiblížit dělení agrese. V prvním případě se jedná o to, jakým způsobem se agrese projevuje, podle toho rozlišujeme dva typy – agresi fyzickou a psychickou. U první zmiňované již název napovídá, že se jedná o přímé napadení nebo útok. Dotyčný může využít různé předměty (tyč, nůž, zbraň a další) nebo zaútočit pouze vlastním tělem (bití, kopání apod.). V případě psychické agrese mluvíme o verbálních útocích - nadávkách, ponižování nebo pomluvách.


Šikana

Šikana je nově zařazeným typem agrese. Typická je nerovnost mezi obětí a tyranem, při které se mohou projevovat, jak fyzická, tak psychická agrese. Dochází k ní ve skupinách všech věkových i sociálních kategorií a setkat se s ní můžeme téměř kdekoliv. Šikana už rozhodně není záležitostí pouze školních a dětských kolektivů, ale také například armády, sportovních klubů nebo pracovišť. Varianty šikany i metody, jakými je prováděna, jsou různé. Zpravidla má však tyran nad obětí určitou převahu, buď fyzickou, početní, nebo mocenskou.


Prevence proti agresi

Jak zmiňujeme výše, agrese je svým způsobem vrozenou reakcí na stresové situace. Někteří lidé k ní ale mají větší sklony než jiní. V tomto případě existuje řada metod, jak agresi zmírnit. Jedním ze způsobů je transformovat tuto energii do nějaké fyzicky náročné aktivity, kde se můžeme tak zvaně „vybít“. Při cvičení totiž dochází k vyplavování endorfinů, které následně navozují pocity klidu a uvolnění. Pro osoby, ve kterých třímá kreativní potenciál, jsou ideální variantou různé tvůrčí činnosti – kreslení, psaní nebo jiné ruční práce. Pro akutní zmírnění agrese také existuje řada relaxačních technik nebo dechových cvičení, které napomáhají zklidnění organismu. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.