Závislost na marihuaně: kde leží pravda?

fashion

V posledních letech jsou více a více probíraným tématem konopné drogy, jejich léčivé účinky a potenciální závislost, která na nich může vzniknout. Společnost se v této problematice rozdělila na dva tábory. Protidrogoví aktivisté by vás nejspíš přesvědčovali, že marihuana způsobuje závislost a postupně vám zničí život. Naopak někteří uživatelé budou oponovat a tvrdit vám, že žádné riziko nehrozí. Kde ale leží pravda?

 

Trocha teorie

Ani jedno ze stanovisek není tak úplně správné. Marihuana není ani nebezpečně návykovou drogou, na které při ojedinělém užití vznikne těžká závislost. Zároveň se ale nejedná o látku, která by neměla žádné negativní účinky na náš organismus. Pro úplné pochopení této problematiky je třeba uvážit různé typy závislostí.

 

Podle teoretického modelu závislosti je za závislého považován jedinec, u kterého se vyskytuje současně následující chování – neustálá touha po droze (craving) a po její konzumaci, neschopnost kontrolovat její spotřebu a negativní prožívání, pokud nelze drogu získat.

 

Měli bychom rozlišovat závislost fyzickou a psychickou. Fyzická závislost zahrnuje fyzickou potřebu drogy pro další fungování těla a mozku. Bez ní jedinec téměř nedokáže fungovat v běžném životě. Psychická závislost je jiná. Místo fyzické potřeby pociťuje uživatel silné duševní nutkání. Tělo drogu nepotřebuje, ale mozek se nás snaží přesvědčit, že ano.

 

Marihuana jako droga

Marihuana má potenciál pro vznik psychické závislosti. Nezpůsobí tak výrazné problémy jako závislost na alkoholu, opiátech jako je heroin, či pervitinu. To ale neznamená, že žádné problémy nehrozí. Sníží se motivace pro jiné aktivity a také schopnost fungovat bez drogy.

 

U pravidelných uživatelů se mohou po vysazení objevit abstinenční příznaky. Typická je nevolnost a další žaludeční obtíže, snížená chuť k jídlu nebo potíže se spánkovým cyklem. Mnoho lidí, kteří užívají konopí denně, však zvládne vést relativně slušný život a na první pohled byste jen těžko odhalili jejich závislost.

 

Závislost často vzniká jako zdánlivě neškodná a příležitostná aktivita mezi přáteli, která se stupňuje do stále častějšího užívání. Marihuana se následně může stát cestou, jak překonávat negativní emoce a stresující situace, které život přináší. Pokud zaujme takové místo, stává se problém o něco vážnější, protože jedince nekontroluje množství a frekvenci užívání drogy. Stejně jako u jiných léků si naše tělo vyvíjí toleranci a my ji tak začneme více a více potřebovat, abychom pocítili stejné uspokojení jako poprvé.

 

Když konopí pomáhá

Podstatné důkazy o pozitivních účincích konopí už také nejsou žádným tabu. Je třeba ale jasně vymezit, kdy je marihuana brána jako lék a kdy naopak jako nežádoucí droga. Marihuana prokazatelně pomáhá při léčbě chronických onemocnění, u onkologických pacientů jako prevence proti nevolnosti a zvracení po chemoterapii a také u nemocných s roztroušenou sklerózou, u kterých snižuje svalové napětí.

 

Další, již omezené, výzkumy také uvádí, že by konopí mělo mít pozitivní vliv na jedince trpící nemocí AIDS a to především v oblasti zlepšení chuti k jídlu. Také se spekuluje o zlepšení symptomů u Tourettova syndromu nebo posttraumatické stresové poruchy.

 

V dnešní době se také zkoumají účinky marihuany u pacientů s rakovinou, Parkinsonovou chorobou, epilepsií či u pacientů po úrazech míchy.

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.