Zpátky do školy: Pomozte dětem se znovu adaptovat

fashion

Skoro celý školní rok probíhal formou distanční výuky. Do lavic se mohli v omezeném režimu na určitou dobu vrátit jen prvňáci a děti na prvním stupni. Všichni se tak museli naučit fungovat v online realitě. Namísto osobního kontaktu se s vyučujícími a spolužáky vidělo dítě pouze přes webkameru, muselo si zvyknout na nové nástroje, od počítače se v podstatě nepohnulo.


Za své vzal také běžný školní režim – vstávání, cesta do školy, úkoly, spánek… Na řadu přišla jakási nepravidelnost, ať už co se domácího fungování týče, tak například ve stravování, pohybové aktivitě. Hodiny tělocviku neprobíhaly, byly zrušeny zájmové kroužky atd. Krátkodobé fungování v tomto režimu nemusí být na škodu, ovšem takováto dlouhodobá absence dětí a sociálního kontaktu má opravdu negativní dopady, od dětské obezity počínaje, po pocity frustrace, demotivace, deprese a narůstající úzkosti. Přitom ani návrat dětí do škol není po tak dlouhé „pauze“ jednoduchý, ale může být pro řadu z nich značně stresující.


Problémy spojené s návratem do školy a jak se jako rodič zachovat:

 

Do školy nechci!

Dítě se vzpírá opět nastoupit do školy. Nejspíš to ani nedělá úmyslně, nebo proto, že by se chtělo ulívat z běžné výuky, ale spíše proto, že se bojí. Bojí se, zda ho budou kamarádi stále přijímat mezi sebe, zda se zvládne zapojit do běžného typu výuky atd. Rodiče by se měli pokusit tyto obavy odstranit, zejména tedy u mladších dětí. Zkuste dítěti připomenout, proč předtím do školy chodilo rádo, jaké předměty byly jeho oblíbené, nebo jaká aktivita ho bavila.


Pětka sem, pětka tam…

Zhoršení školního prospěchu je jasným varovným signálem, že se dítě nedokáže na prezenční výuku adaptovat. Rodiče se musí obrnit trpělivostí a namísto zákazů a trestů by se měli snažit své dítě k učení motivovat. Určitě je potřeba být v kontaktu s třídním učitelem tak, aby se zamezilo opravdovému lajdáctví.


Dítě nedokáže udržet pozornost

Rozdíl mezi třídou a dětským pokojem? Ve třídě není tolik elementů, které by mohly odvádět dětskou pozornost od výuky. Za to v pokojíku je takovýchto předmětů mraky. Dítě si po návratu do školy bude muset zvyknout na školní řád, že nemůže odběhnout z hodiny pro pití do kuchyně a nechat se jakkoli rozptylovat. Rodiče mohou koncentraci svých dětí trénovat, například existuje mnoho her na rozvoj koncentrace, myšlení a paměti.


Z andílka vzteklounem

Emoční napětí spojené s celou kovidovou situací se může u dětí projevovat různě. Některé děti ventilují stres z návratu do školních lavic právě bezdůvodným vztekáním se, podrážděností, sklony k agresi. Rodiče by se měli snažit toto napětí co nejvíce eliminovat, vymyslet různé aktivity, při kterých dítě vydá přebytečnou energii.

 


Když si nevíte rady, vyhledejte psychologa


Nepodceňujte u svých dětí ani jeden z výše uvedených problémů. V případě, že tyto problémy dlouhodobě přetrvávají a nedaří se vám je odstranit, je vhodné obrátit se na odborníka. V psychologická online poradně Mojra.cz máte na výběr z několika zkušených dětských psychologů, kteří vám dokážou poradit v oblasti správného vývoje dítěte, výchovných problémů, dětských poruch, emočních potíží, komunikace atd.

 


>>> DĚTŠTÍ PSYCHOLOGOVÉ PORADNY MOJRA.cz <<<

 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.