Jak navázat vztah s partnerovými dětmi?

fashion

Potkala jste ideálního muže, se kterým si dokážete představit společný život, děti. Ale je zde menší háček, on už totiž jedno nebo více dětí má.


V roli macechy...


Pro vás nastává složité období navazování vztahu s partnerovými potomky, což ne vždy může být lehké. Najednou se ocitáte v pozici macechy a ta, jak se uvádí v pohádkách, je většinou zlá, nenávistná a snaží se dětí zbavit.


Nedivte se jim proto, že se vám hned nevrhnou láskyplně kolem krku. Snažte se pochopit jejich situaci, která pro ně není lehká. Najednou je v životě jejich tatínka žena, která se bude snažit zaujmout pozici jejich matky. Není výjimkou, že ve vás vidí příčinu rozpadu dosud fungující rodiny, ať to je pravda, či není.


Dopřejte dětem i vám dostatek času, zvyknout si na novou situaci, do ničeho je nenuťte. Dobu, kterou trávíte společně, věnujte vzájemnému poznávání, zajímejte se o jejich pocity, záliby.


Není dobré, pokud před dětmi demonstrujete svou lásku k jejich otci, vášnivé polibky a objetí s přítelem si nechejte na později, až budete sami, zbytečně byste tak podněcovaly dětskou žárlivost. Vyvarujte se také hysterickým scénám, nevzbuzujte v dětech lítost – jde vám přece o vzájemný respekt a toleranci.


Špatně zvoleným přístupem je také uplácení různými dárky, lásku dítěte si nelze koupit, tu si musíte získat. Není na škodu, pokud dítěti sdělíte váš pohled na situaci, ujistěte je, že se nesnažíte zaujmout místo jejich matky a tu následně úplně odstřihnout.


Vychovávejte je s rozumem, v souladu s pravidly jejich vlastních rodičů, nebuďte příliš mírní ani přísní, nesnažte se obejít zažitá pravidla. Přestože tím v očích dítěte stoupnete, může to vést k rozporům ve vašem partnerském vztahu.


Moje, tvoje a naše...


Velký problém může nastat v případě, kdy do vztahu přicházíte i vy se svými vlastními dětmi, případně přichází na svět nový sourozenec.


Snažte se všem dětem měřit rovným metrem, neprotěžovat jedno nad druhým. Určitě to nebude jednoduché, přece jen mateřská láska k vlastním dětem se nemůže srovnávat s tou k jiným. Ač je to s podivem, ženy toto zvládají lépe než muži. Jakmile docílíte pocitu rovnosti mezi nevlastními sourozenci, máte napůl vyhráno.
Mnohdy se však můžete snažit sebevíc, ale ať uděláte cokoli, partnerovy děti vás nedokáží vystát. Společné soužití se pak může změnit na život po boku malého tyrana. V takovém případě, pokud vztah s partnerem nechcete ukončit, doporučujeme obrátit se na odborníka, který vám může v rámci soukromé či párové terapie pomoci situaci zvládnout. 

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.