Melancholik: Tichý samotář

Melancholik: Tichý samotář

Flegmatik, sangvinik, cholerik a melancholik. To jsou čtyři typy temperamentu podle Hippokratova rozdělení. Ten při svém bádání vycházel z teorie, že se určití lidé v určitých situacích chovají stejně. Na základě toho vytvořil čtyři skupiny, přičemž každé přisoudil jednu převládající tělesnou šťávu (humor). Přestože Hippokratovo rozdělení temperamentu používáme dodnes, není úplně přesné. Proč? Jednoduše proto, že v této teorii není zohledněna jedinečnost každého člov...

Hippokratovy typy temperamentu

Hippokratovy typy temperamentu

Co se vám vybaví, když o někom prohlásíme, že je temperamentní? Ve většině z nás to evokuje myšlenku na člověka, který více projevuje emoce, je středem pozornosti, spíše divoké povahy. A víte co? On je temperamentním i ten kliďas, kterého si ve společnosti skoro ani nevšimnete. Temperament má totiž každý z nás. Je to jeden z vrozených rysů osobnosti. Proto v mnoha situacích reagujeme tak, jak reagujeme. A není to jen nějaký „výmysl“ moderní doby, která nás chce zaškatu...Specializovaní psychologové jsou zde pro Vás.


Štítky


Ego
Sex
Ocd
Sex
Eap